Střípky z gymnázia

Pošlete na koncert své zástupce

,

 Stejně jako v červnu 2020 děkovala Česká filharmonie zdravotníkům, nyní chce společně vyjádřit poděkování a podporu všem, kteří pečují o vzdělání – nejen učitelům všech stupňů a typů škol, sbormistrům, sportovním trenérům, ale i rodičům, dětem a mladým lidem. Pro vás všechny se připravuje ve Dvořákově síni Rudolfina na sobotu 20. února od 20:15 hodin koncert s názvem A přece se učí!

S Českou studentskou filharmonií se představí dirigenti Semjon Byčkov a Marko Ivanović. Večerem budou provázet Alice Nellis a Karel Kovář. Pořad bude živě přenášet Česká televize na ČT Art. Zazní zde hudba Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Richarda Wagnera, Ludwiga van Beethovena a Giuseppe Verdiho.

Vstupenku na tento koncert vám nabídnout nikdo bohužel nemůže, přesto existuje možnost, jak se do Dvořákovy síně můžete dostat a podpořit účinkující. Namalujte svůj portrét a obrázek pošlete. Zaslané portréty budou rozmístěné na sedadlech v celé Dvořákově síni.

Přesné technické údaje k tvorbě přikládáme zde:

Na papír velikosti A4 prosíme namalujte portrét a část ramen. Hlava s rameny by měla být přes celou plochu papíru. Výtvarnou techniku můžete zvolit jakoukoliv, ale žádná část postavy i pozadí by neměla zůstat bílá. Obličej, vlasy i část oblečení prosím pojednejte barevně. Na kameru dobře vypadají výrazné obrysy a barevné plochy, vodovky i tempery. Pokud zvolíte fixy, bude dobré obličej šrafovat. Techniky můžete samozřejmě různě kombinovat, jak vám to bude vyhovovat.

S ohledem na distanční výuku na školách je preferováno zaslání vyfocených nebo oskenovaných obrázků (pokud možno v co největším rozlišení) elektronicky na e-mail(jindra.krivonoskova@ceskafilharmonie.cz), obrázky můžete samozřejmě poslat také poštou (na adresu Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1 na jméno Jindra Křivonosková) nebo je předat v Rudolfinu osobně.

Své obrázky a obrázky svých svěřenců posílejte prosím do 10. února 2021 na výše zmíněný e-mail nebo adresu.

Jindra Křivonosková
Oddělení vzdělávacích programů, Česká filharmonie

foto: Petra Hajská, zdroj: ceskafilharmonie.cz