Střípky z gymnázia

1.A vyrazila na Křivoklát

,

Ve středu 24. června se třída 1. A vydala na jednodenní zeměpisně-dějepisnou exkurzi, jejímž cílem se stal Křivoklát, jeden z nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají až do 12. století. Studenti nevzdali cestu vlakem, i když předem věděli o výluce, která cestu obohatila o skutečně adrenalinové momenty.

Po vystoupání k hradu jsme měli čas, abychom mohli jednu z našich nejstarších památek obdivovat zvenku, poté jsme se s paní průvodkyní podívali do vnitřních prostor, kde si naši pozornost získalo především proslulé vězení, hladomorna a mučírny s mučicími nástroji, které si mohli studenti vyzkoušet na vlastní kůži. Dále jsme se přesunuli do nádherné hradní kaple, kde jsme se přesvědčili o (ne)znalosti dvanácti apoštolů a jejich atributů, podívali jsme do rytířského sálu, kde se v minulosti kromě honosných plesů konala také výuka dětí. Po prohlídce jsme ještě všichni zastavili na nedaleké vyhlídce, odkud jsme s hradem rozloučili.

Zajímavostí je také fakt, že se Křivoklát stal za doby své existence hostitelem mnoha českých i zahraničních snímků, z nichž mezi nejznámější patří např. Slasti otce vlasti, Noc na Karlštejně, Honza málem králem, Třetí princ, Tři veteráni, Anděl Páně, Bathory a Wanted.

Všem účastníkům patří díky za naprosto pohodovou atmosféru v průběhu celého dne!