Střípky z gymnázia

1.A po okolí Příbrami

,

18. června se vydala skupinka žáků 1.A pod vedením paní profesorky Hany Štufkové na zdolání Fabiánovy stezky. Kolem osmé hodiny ranní se žáci s paní profesorkou vydali pomocí městské dopravy do Orlova, kde započal jejich výšlap na Třemošnou. Po namáhavém zdolání převýšení společně usedli na vrcholu a zapsali se do vrcholové knihy. Zde pobyli nějaký čas a po pauze následovala zastávka na Malé Třemošné, kde si v klidu užili krásného výhledu. Ze skály se jim otevřel krásný výhled na Příbram a okolní obce, mezi které patří i Bohutín, kam se přesunuli pěšky přes Orlov a Kozičín. Po klidné a příjemné cestě lesem došli až na Vysokou Pec, kde si odpočinuli a navštívili důl Řimbaba. Zde je celým areálem včetně vyhlídky provedl jeden z členů místního spolku a vylíčil jim historii spolku a hornických prací v dole Řimbaba. Mohli si prohlédnout hornické a zemědělské stroje, mezníky, hornický byt a malé minerální muzeum. Žáci se nejen dozvěděli o okolí Příbrami, ale získali spoustu nových vědomostí jak v anglickém, tak v ruském jazyce, na které byl výlet také zaměřen. Výlet zakončili v jedné z příbramských pizzerií.