Střípky z gymnázia

1.A a 1.C v klášteře svaté Anežky České

,

Ve středu 16. prosince v osm hodin ráno se od kulturního domu Příbram vydali žáci 1.A a 1.C do Prahy, respektive do kláštera svaté Anežky České. Na místo obě třídy dorazily před desátou hodinou.
Zde pak zhlédly stálou expozici s názvem Středověké umění v Čechách a střední Evropě, která byla zaměřena na vývoj českého umění. Protože všechna vystavěná díla byla ovlivněna Biblí, studenti se o ní dozvěděli mnoho nových informací. Díky obrazům si tedy mohli propojit jim známé biblické příběhy.

Hodinu a půl trvající prohlídka byla symbolicky zakončena prohlídkou obrazů znázorňujících apokalypsu a zájemci měli příležitost navštívit ještě některé části kláštera. Procházka po Praze, při které studenti nasáli příjemnou vánoční atmosféru, která byla umocněna sněžením, byla příjemným završením celé exkurze.

Join the discussion