Střípky z gymnázia

Návrat do Horního Poříčí

,

Vyrazit 60 km na kole, nebo zvolit pohodlnější cestu autobusem. Tak takovou měli volbu studenti 3. ročníků a septimy při cestě na sportovní kurz v areálu Univerzity Karlovy v Horním Poříčí, který se po koronavirové pauze opět uskutečnil. Všechny zmiňované třídy na něj vyrazili naráz, a to od 9. do 13. května. Pedagogický doprovod byl tvořen hlavně vyučujícími tělesné výchovy, ale i dalšími pedagogy. Hlavní organizaci celého kurzu obstarával Mgr. Petr Vocílka.

Studenti si mohli vyzkoušet různé sporty, které jsou ve výuce tělocviku většinou netradiční. Po příjezdu byli rozděleni do 8 skupin, zpravidla po 14 žácích, pro které byly každý den určeny 2 sporty.

Rovnováha a pozorný háček, to vše se hodí na lodě. Na co si dát pozor a jak správně držet pádlo učili studenty Mgr. Světlana Hlaváčová a Mgr. Daniel Kříž. Žáci si vyzkoušeli jízdu na kánoích, sjeli kousek řeky Otavy a poté se vydali zpět do areálu.

Další činností bylo splnit úkoly a díky tomu získat souřadnice ke sladkému pokladu, poté už se jen neztratit. Takové bylo využití nových GPS, se kterými se studenti s pomocí Mgr. Lenky Pavelkové naučili.

Lana, tedy lezení a dokonce i jištění, a tajná mezidružstevní hra, to žáky čekalo s Mgr. Lucií Albrechtovou. Studenti si vyzkoušeli lezení nejdříve pár desítek centimetrů nad zemí a poté se dostali i do několika metrů.

Fly, partnerská jóga a další, to vše ukázala žákům Mgr. Pavla Karasová. Studenti tak zkoušeli různé pozice sami, ve dvojicích, a dokonce i v celé skupině.

Sportů a zajímavých činností bylo ale ještě daleko více. Softbal si mohli žáci vyzkoušet pod dohledem Mgr. Kristýny Halaburdové. Míčové hry měla na starosti Mgr. Alice Matulová. PaedDr. Lenka Blažková zase studentům ukázala základy tenisu a Mgr. Filip Souček žáky naučil střílet vzduchovkami na terč.

I přes pestrý sportovní program někteří studenti hojně využívali sportoviště i ve svém volném čase. Sportovní potřeby si půjčovali od Mgr. Karla Heřmana. Bylo tak možné například zúčastnit se basketbalového a fotbalového turnaje. Studenti ale nemuseli pouze sportovat. Jeden večer David Bálek (septima), úspěšný astronom, který nedávno opět uspěl v republikovém kole, popsal žákům, jaká souhvězdí mohu na obloze aktuálně vidět.

Na závěr si studenti mohli upéct špekáčky za zpěvu pod vedením Bc. Zdeňka Melína, vychovatele, a Mgr. Miloslavy Šmolíkové, která se celý kurz starala i o zdraví všech účastníků.