Střípky z gymnázia

Na souši, ve vzduchu, ve vodě. S míčem i bez (míče)

,

Studenti 3. ročníků a septimy se 13. 5. vydali na sportovní kurz do Horního Poříčí. Skupinka odvážlivců absolvovala 60 kilometru na kole. Ostatní jeli autobusem. Celý kurz probíhal ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy.

Vedoucím zájezdu byl pan profesor Roth a dále na studenty dohlíželi učitelé tělocviku. Ostatní profesoři měli funkci vychovatelů.

Po příjezdu se studenti ubytovali do útulných chatek po třech. Po krátkém rozkoukání se studenti rozdělili do 6 skupinek po 14. Každý den probíhal dopolední a odpolední program. Každý profesor měl na starost jedno sportoviště, které si během týdne vyzkoušely všechny skupiny. Kromě klasických sportů, jako jsou softball a tenis, sportovci absolvovali i netradiční aktivity, kterými byly střelba ze vzduchové zbraně, překonávání lanových překážek, hledání pokladu pomocí GPS nebo sjíždění divoké řeky Otavy.

Zaměstnání začala už v pondělí odpoledne a skončila čtvrtečním turnajem ve volejbale, kterého se zúčastnili i učitelé. Ve volném čase byla možnost využít všechna moderní hřiště, která areál nabízel. A tak se ze třeťáků stali doslova neúnavní sportovci.

Studenti se sportu věnovali i pasivně. Byli vášnivými fanoušky českého hokejového národního týmu.

Počasí účastníkům přálo po celý týden kromě deštivého pondělka. Čtvrteční večer se nesl v táborovém duchu. Studenti poseděli u ohně a za doprovodu hudebních nástrojů si zazpívali. Rozloučili se tak se sportovním kurzem.