Střípky z gymnázia

,

Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, zavítal v pondělí 11. 4. na Gymnázium Příbram, kde dvě hodiny besedoval s žáky školy. Na gymnázium přijel na pozvání paní učitelky Dany Drábkové. Celou besedou provázel student druhého ročníku Václav Bešťák. Klást panu Taberymu otázky ale mohli i ostatní – a o zvídavé dotazy nebyla nouze. Po krátkém úvodu, […]

Střípky z gymnázia

,

Gymnázium Příbram tento týden doslova žije Osvobozeným divadlem. V pondělí 21. 3. proběhla v knihovně gymnázia vernisáž k výstavě Nebe na zemi, kterou připravil student čtvrtého ročníku Martin Johanna ve spolupráci s paní knihovnicí Editou Vaníčkovou. Na výstavě jsou k vidění originální předměty z éry Osvobozeného divadla. Od originálních vstupenek, programů přes kompletní divadelní hry v knižním vydání až po gramofonové […]

Střípky z gymnázia

,

16. března uspořádalo Gymnázium Příbram v Divadle A. Dvořáka kulturní akademii. Pořadatelství se pro letošní rok chopily Mgr. Marcela Hašková a Mgr. Tereza Krobová. S pěveckými a tanečními čísly, hereckými…

Střípky z gymnázia

,

Studenti čtvrtých ročníků a oktávy našeho gymnázia tento týden absolvovali generálku na státní maturitní zkoušku, takzvanou MAG10. Pro studenty středních škol je připravila společnost Cermat, která připravuje i testy pro oficiální maturitní zkoušku. Naše škola se do projektu MAG10 přihlásila spolu s další více než tisícovkou středních škol v České republice. Již v červnu si studenti zvolili předměty, […]

Střípky z gymnázia

,

Divadelní soubor Gymnázia Příbram v pátek 28. června od 11 hodin předvedl všem studentům a učitelům vlastní nastudování divadelní hry Charleyova teta. Představení proběhlo na velké scéně Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Komedie pojednává o dvou oxfordských studentech, Charleym a Jackovi, kteří se chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou schůzku. Ke snadnějšímu získání dívek […]

Střípky z gymnázia

,

Od neděle 6. 6. do pátku 12. 6. absolvovala skupina anglicky hovořících studentů příbramského gymnázia poznávací zájezd v Londýně a okolí. Zájezd byl zajištěn cestovní kanceláří a spolu se studenty do Londýna odjela také paní průvodkyně a paní učitelky Chovancová, Štufková a Hrabíková. V neděli odpoledne jsme vyjeli autobusem od příbramského kulturního domu. Cesta probíhala podle plánu, […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 27. 5. zakončili studenti a studentky tříd 4.A a 4.B své působení na Gymnáziu Příbram. V podvečerních hodinách si slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení v obřadní síni příbramského Zámečku-Ernestina. Od osmnácti hodin začal slavnostní obřad třídě 4.A. Nejprve všechny přítomné pozdravil  pan zástupce Petr Hrubý a poté následovaly proslovy paní ředitelky Ivy Kadeřábkové, třídního učitele […]

Střípky z gymnázia

,

V týdnu od 10. do 14. května absolvovali studenti třetích ročníků a septimy sportovní kurz. Pět dní strávili žáci a pedagogický doprovod ve sportovním areálu Karlovy univerzity v Horním Poříčí u Strakonic. Na místo se většina studentů dopravila autobusem, ti aktivnější přijeli z Příbrami na kole. Na úvod kurzu byli všichni rozděleni do sedmi skupin, […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 10. 5. odjely třídy 3.A, 3.B, 3.C a septima na sportovní kurz do Horního Poříčí u Strakonic. Ve sportovním areálu Karlovy univerzity stráví celkem pět dní. Na místo přicestovali studenti autobusem, nebo na kole. Během týdne jsou všichni rozděleni do skupin. Každá skupina si vyzkouší sedm sportovních aktivit. Studenti projdou výcvikem tenisu, volejbalu, […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 3. května proběhla beseda žáků druhých ročníků Gymnázia Příbram s hudebním publicistou Iljou Kučerou ml. Přednášku na téma „moderní hudba“ zařídila pro studenty paní učitelka Blanka Svobodová. Pan Kučera povídal žákům o současných hudebních stylech a zaměřil se na jejich původ. Ke všem žánrům přidal i názornou hudební ukázku. Promítl například videoklip současné […]