Střípky z gymnázia

Je alkohol vinen, nebo ne?

,

Je alkohol vinen, nebo ne? Pečuji správně o své tělo? I takové otázky si zodpovídali a diskutovali o nich studenti 1.C a 3.S s lektorkou Bc. Eliškou Zeiskovou z Etických dílen.

Ta si pro třídy ve středu 21. 1. připravila přednášku s názvem Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? Jak sám název napovídá, přednáška byla zaměřena na prevenci závislosti na alkoholu, různých typů sebepoškozování, poruch příjmu potravy; posílení schopnosti – umět se rozhodnout, umět odmítnout. Cílem bylo ujasnění si postojů k alkoholu, srovnání známých mýtů s realitou. Zároveň si připomenout rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků, a posílit sebevědomí,  nepodlehnout tlaku skupiny ke konzumaci alkoholu, užívání drog a jiných omamných látek.

Přednáška započala zamyšlením se každého přítomného nad sebou samotným a jeho životním stylem. Vystřídalo se hned několik otázek, na které si odpověděli a každý si spočítal své body. Výsledný součet každému vypověděl, zda správně pečuje o své tělo nebo by se měl nad sebou zamyslet. Další aktivita se věnovala tématu alkohol. Třída se proměnila v soudní síň, rozdělila se do tří skupin a každé byla přiřazena jedna ze tří rolí – obhájce, žalobce a soudní komise. Každá skupina si připravila své důkazy, které pak přednesla před komisí, která poté díky hlasování rozhodla o vině či nevině. Mezi další aktivitu patřila např. diskuze na téma požití alkoholu před osmnáctým rokem a trestní odpovědnosti ke škodám způsobeným v opilosti.