Střípky z gymnázia

Intelektuální servis mladým kolegům

,

Tak nazval svoji přednášku pro studenty společenskovědního semináře na našem gymnáziu pan profesor JUDr. K. Klíma. Zavítal k nám již počtvrté a tématem jeho semináře byl: Hodnotový systém v hmotném právu a zinscenovaný soudní proces občanskoprávního řízení.

Nebývá dnes už obvyklé, aby odměnou přednášejícího byly „pouze“ díky studentů a vyučujících, proto si tohoto odborníka nesmírně vážíme. Je třeba říci, že pan profesor hovoří plynule francouzsky, anglicky, německy, rusky, bulharsky a polsky. Poskytuje právní pomoc zejména v oborech ústavního a veřejného práva. Zastupuje klienty též podáváním ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Po roce 2012 je vedoucím katedry Právních disciplin a veřejné správy na Metropolitní univerzitě v Praze.

Věříme, že jeho návštěva u nás nebyla poslední, mladí lidé potřebují nejen odborníky, ale také ty, pro něž se pokora nestala cizím slovem.