Střípky z gymnázia

Prváci o prevenci kriminality

,

Co je to prevence kriminality? Co obnáší pro jednotlivé složky policie a pro územní samosprávu? A co pro ni musí udělat sami studenti? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další už znají všichni prváci, kterým o tom 22. listopadu řekli zástupci policie i města Příbram. Akci pro studenty zorganizovala metodička prevence Mgr. Marie Hlaváčová.

Nejprve mluvila PhDr. Bc. Klára Vondrušková, manažerka prevence kriminality z městského úřadu, obecně o tom, co to prevence kriminality je a jak v Příbrami probíhá. Strážnice příbramské městské policie Eva Šilhanová popsala úlohu místní policie v celém procesu. Pak předala slovo Miroslavu Arnoldu Bendovi, který působí jako asistent prevence kriminality. Jak sám říká, pistoli ani obušek u sebe nenosí, jeho hlavní zbraní je komunikace.

V podobném duchu mluvil i poslední přednášející, nadporučík Bc. Michal Wolf z Policie ČR. Navíc také studentům ukázal několik videí, na kterých byla demonstrována témata klíčová právě pro mládež – například kyberšikana. A v závěru besedy nadporučík Wolf hovořil o nebezpečích alkoholu a drog, se kterými se studenti dříve či později setkají. Teď už vědí, jak se zachovat.