Střípky z gymnázia

Čtyři barvy, všechny na výbornou

,

Stejný dům, stejné situace, ale rozdílné temperamenty – letory. Znalcům divadelní klasiky svítá, ostatním napovíme: jde o nestárnoucí komedii Johanna Nepomuka Nestroye Dům čtyř letor. Právě tu si letos ke svému absolventskému představení v rámci výuky dramatické výchovy vybrala a upravila třída kvarta Gymnázia Příbram. A volba to byla mimořádně šťastná. Představení, které měli 27. června možnost vidět jak ostatní gymnazisté, tak večer i veřejnost, patřilo k tomu nejlepšímu, co jednotlivé ročníky kvartánů za více než dvacetiletou tradici těchto představení předvedly.

Vtip hry spočívá v řešení stejných situací obyvateli čtyř bytů jednoho domu. Čtyři rodiny mají čtyři různé temperamenty a ty jim umožňují rozehrát čtyřbarevnou paletu akcí a reakcí – každý podle své letory. A tak zatímco modří melancholici žijí neustále v očekávání posledního dne, žlutí sangvinici si dovedou užívat a pro zelené flegmatiky je žádost o ruku dcery v podstatě detail, červení cholerici se prostě ne a nemůžou s ničím spokojit. I když tedy jde všem o totéž – vdát a oženit se, když se temperamenty propletou, je na komedii zaděláno.

Gymnazisté si s touto hrou poradili s lehkostí a všechna tři představení odehráli skvěle a každé publikum se bavilo. Šťastnou ruku měla jako obvykle vyučující Marcela Hašková, která role obsadila snad podle reálných temperamentů představitelů. A pokud tomu u někoho bylo jinak, pak všechna čest jeho hereckému výkonu. Přidanou hodnotu jednotlivým „barvám“ tvořila právě skutečnost, že spolužáci, pedagogové i rodiče všechny herce znají z „civilu“ a mohli tak porovnat jejich povahy v reálu a na jevišti. Zvlášť při představení pro veřejnost bylo podle výbuchů smíchu v jednotlivých rodičovských sekcích poznat, kdo ke komu patří. Dobře zvolené obsazení platí i u výběru poťouchlého služebnictva, pro vývoj hry tolik důležitého.

Zdařilému představení napomohla také tradičně nápaditá výprava a také kostýmy, které elegantně barevnými prvky označovaly příslušnost postavy k jednomu z temperamentů.

Poděkování za výborný zážitek patří jak studentům, tak jejich pedagožce. Kvarta se se studiem na nižším gymnáziu rozloučila ve velkém stylu.

DSC_0200+