Střípky z gymnázia

1645: O tom, jak kvarta zabodovala

,

V úterý 16. června vystoupili kvartáni s tradičním absolventským představením. To letos proběhlo na Waldorfské škole; dopoledních představení se zúčastnili studenti školy a to večerní bylo hojně navštíveno rodiči a přáteli účinkujících a veřejností. Dějem studenti vtáhli diváky do 17. století (konkrétně rok 1645, který ostatně dominoval i v názvu představení), kdy bylo Brno v poslední fázi třicetileté války obléháno Švédy. Podtitul představení, O tom, jak generál Torstenson ostrouhal kolečka, dával tušit, že půjde o vtipně pojaté momentky z třicetileté války. A také o ten „správný“ výklad historie, neboť kdo ví, jak to doopravdy bylo a co je pravda na tom, co se dnes říká.

Roli švédského generála Torstensona si zahrál Šimon Dlouhý, císaře Ferdinanda III. ztvárnil Pavel David Cvrk (který měl v příběhu i další role) a vojenského velitele Brna zahrál Tomáš Mígl – Louis Raduit de Souches byl Francouz, a proto byla tato role rozhodně obtížná, podobně ale také role další, protože ve hře se mluvilo švédsky, francouzsky, anglicky (přesněji: skotskou angličtinou), polsky, a protože šlo o Brno, na řadu přišel i místní přízvuk. Všechny tyto řeči měly v příběhu zásadní roli a nešlo jen o stručné repliky. Už za nastudování cizojazyčných dialogů si aktéři zaslouží obrovské uznání. Neméně pak za předvedení celé hry – zábavné, vtipné a svižné sondy do historie. Velké uznání zaslouží také jevištní a kostýmní provedení, svým tématem velmi náročné, ve výsledku pak velmi zdařilé.

Pod vedením Mgr. Marcely Haškové, která hru se studenty připravila, a to včetně kostýmních prací, se kvarta rozhodně předvedla v tom nejlepším světle. Snad jen škoda, že úterní představení byla premiérou a zároveň i derniérou tohoto povedeného vystoupení.