Zprávy

Zprávy: říjen 2022

,

Zprávy 5. 10. 2022 – Adaptační kurzy (00:40) – Jazykový poznávací zájezd do Švýcarska (06:50) – Film a beseda o paliativní medicíně (11:54) – Projektový den Ob(z)ory (14:58) – Den divadla pro základní školy (18:54)