Střípky z gymnázia

Výprava na Madagaskar

,

Ve čtvrtek  14. listopadu se studenti  2. ročníků mohli těšit z dokumentu cyklu Planeta Země, promítaném v příbramském kině. Tentokrát se mohli vizuálně podívat na Madagaskar, do země význačné hlavně pozoruhodnou faunou.

Dokument vznikal ve spolupráci se světoběžným dobrodruhem Adamem Lelkem, který se s plnou vervou dral do nebezpečných zákoutí tohoto tajemného ostrova. Na svých cestách po Madagaskaru zpozoroval mnoho zajímavých druhů živočichů, většinou endemitů, z nichž nejběžnější byli zvídaví lemuři. Studenti mohli vidět zajímavé pasáže, například jak hrdina lezl do jeskyně, aby mohl spatřit nebezpečnou samičku hroznýše madagaskarského.
Podmínky na tomto ostrově jsou však pro život velmi těžké. Lidé tady žijí sice velmi skromně, ale zato si více váží jeden druhého. Žáci si tak mohli uvědomit, že náš život je vlastně mnohem jednodušší než ten jejich a že mají být rádi za to, co mají.

Tento dokument byl nakonec za doprovodu moderátorů, kteří vše pečlivě objasňovali ,  velmi zajímavý a poučný a my budeme jistě rádi  za jeho další pokračování.