Střípky z gymnázia

Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká!

,

Ve čtvrtek 16. března navštívila 1.C a 3.S z pracoviště Balbínova stověžaté město nad Vltavou. Následující týden ve středu 22. března absolvovaly tuto exkurzi do Prahy také první ročník a kvinta z pracoviště Legionářů. Během celodenního programu prozkoumali studenti zákulisí světa knih, pražský domov středověkého umění a nejznámější českou historickou budovu plnou dějin – Národní muzeum.

Za oponu Národní pedagogické knihovny měli možnost nahlédnout díky interaktivní besedě s Bc. Janou Fialovou. Ve skupinových aktivitách se dozvěděli o výhodách a udržitelnosti knihoven v dnešním digitálním světě.

Exkurze pokračovala do 2,5 kilometru vzdáleného Anežského kláštera. Během komentované prohlídky poznali studenti část života svaté Anežky České, jejího bratra Václava I., ale i pozdějšího českého panovníka Karla IV.

Třetím bodem programu byla návštěva Národního muzea. V novorenesanční budově založené roku 1818 se studenti díky rozličným expozicím ocitli nejen v dobách dávno minulých – v pravěku či době zakládání civilizace na našem území, ale také strávili okamžik v minulém století ve společnosti předních osobností našeho státu. Návrat do současné Prahy jim poskytl výhled z kupole Národního muzea.

Zpět ke škole se vědomostmi obtěžkaní studenti vrátili až v pozdních odpoledních hodinách.

Foto: Magda Neporová, Tereza Žáková, Tomáš Čechura