Střípky z gymnázia

V zoo s Tomášem

,

V pondělí 5. 5. vyrazily třídy 2.A a sekunda v rámci výuky biologie do Zoologické zahrady v Praze. Exkurze byla zaměřena na etologii živočichů a program, který vycházel z pozorování určitého druhu živočicha, připravil a vedl Tomáš Kozel – absolvent našeho gymnázia, nyní student PřF UK. Po krátkém úvodu do problematiky etologie byli studenti rozděleni do pěti družstev, ve kterých si formou vyměňování informací s ostatními skupinami osvojili pojmy potřebné pro práci na úkolech v terénu, kam posléze na několik hodin vyrazili pracovat. Každá skupina se věnovala pozorování jiného druhu – na pořadu dne byly například gorily nížinné, kůň Převalského, surikaty nebo třeba bukáček malý. Nakonec se všechny skupiny sešly na smluveném místě a došlo na vyhodnocování pozorování a srovnávání výsledků a na krátké závěrečné testování.

Děkujeme touto cestou Tomášovi a jeho spolužačce Veronice za ochotu věnovat volný čas na velmi přínosnou, profesionální práci s našimi studenty.