Střípky z gymnázia

Rosteme pro studium PřF UK?

,

Žáci 3.S a 1.C se v pátek 19. května vydali do Prahy. V rámci výuky biologie pro studenty Mgr. Michal Slačík připravil exkurzi do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK.

Část exkurze vedla RNDr. Gabriela Šrámková, Ph.D. Provedla žáky jednou z budov biologické sekce, podívali se do laboratoří a v Krajinově posluchárně si ve zkratce vyslechli, jak může vypadat studium Přírodovědecké fakulty a co je jeho obsahem. Druhou částí exkurze byla prohlídka samotné botanické zahrady a jejího skleníku, během které studenti vyplňovali připravené pracovní listy.