Střípky z gymnázia

První školní den za námi

,

Kromě 1. září se nestává, aby na otevření školy v 7.15 netrpělivě čekala více než stovka studentů. Všichni samozřejmě s vidinou obhájení nejlepšího místa ve třídě. A proto ani dnešek nebyl výjimkou, a to ani v počtu nových studentů gymnázia, kterých letos do lavic usedlo 120. Mnoho z nich přišlo se zmateným výrazem ve tváři, ale jen co jejich třídní profesoři začali vyprávět o novinkách, které se ve škole budou dít, strach ustal.

I letos si studenti loňských 1. ročníků připravili uvítací program pro své nástupce. Letošní 2. A měla připravenou cestu „děsu“ v prostorech protiatomového krytu gymnázia, 2. B vytvořila uličku hrůzy z různých, ne vždy úplně příjemných věcí, kterou museli nově nastoupivší studenti absolvovat poslepu a bosi. 2. C pak provedla své mladší spolužáky po škole formou „šipkované“ doplněné o nejrůznější úkoly. Primu přivítala nynější kvinta svým „rámem poznání“, nímž každý žák ročníku musel projít.

Přivítání se všem líbilo a nové spolužáky budeme potkávat a poznávat nejen chodbách již v následujících dnech. Ať se jim tedy na naší škole líbí a daří!