Střípky z gymnázia

Náhled do života Íčka

,

V pondělí 7. listopadu se studenti třetího ročníku a septimy vydali za kulturou do Prahy. Divadlo Na Jezerce si pro ně připravilo hru Petra Vacka Ze života Čapka, která jim ukázala „smutný“ životní příběh tohoto autora. Hra je dovedně prokládána Čapkovým dílem, setkáváním pátečníků, rozhovory s T.G.M. a celý děj se odvíjí s humorem sobě vlastním.

Po skončení hlavního programu následovala beseda s autorem Petrem Vackem a představitelem Karla Čapka, hercem Danielem Švábem. Studenti tak pokládali  dotazy nejen na hru samotnou, ale ptali se i  na zkušenosti herců a na jejich osobní postřehy.

Studenti dostali také šanci vyhrát památeční cenu, kterou získal nálezce tiskové chyby v programu. Každopádně divadelní zpracování osudů Karl(Íčka) Čapka, bratra Josefa přezdívaného “Peča”, rodičů či Čapkovy manželky Olinky jistě mnohým studentům doplnilo informace o české meziválečné próze a dramatu.