Střípky z gymnázia

Chemici zase váleli

,

Úspěšní řešitelé školního kola chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročníky středních škol) Kateřina Sonntagová a Jakub Marcín se v pátek 8. dubna zúčastnili kola krajského na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doprovázel je Mgr. Zdeněk Vondrák. Účastníci museli zvládnout dvě části: teoretickou a praktickou, kde se setkali s reakcemi komplexních sloučenin, analýzou látek a zpětnou titrací.

Z 32 nadaných středočeských chemiků se Kačka umístila na krásné 5-6. příčce a Kuba Marcín na 28. místě. Vítězem se stal gymnazista z Mladé Boleslavi. Gratulujeme.