Střípky z gymnázia

,

Druhá část vzpomínky Vladimíra Prunera, absolventa školy z r. 1961. První část si můžete přečíst zde. V chronologii po roce 1958 je důležitý rok 1961. Na počátku tohoto roku byla škola ještě jedenáctiletkou, na pololetním vysvědčení je razítko Dvanáctiletá střední škola a na konci roku razítko Střední všeobecně vzdělávací škola, ta byla již čtyřletá. Označení […]

Střípky z gymnázia

,

První část vzpomínky Vladimíra Prunera, absolventa školy z r. 1961 Na gymnázium mám vzpomínky z různých důvodů, což vyplyne z dalšího povídání. V roce 1950, když jsme se přestěhovali z Teplic do Zdaboře u Příbrami, učil tatínek od září na gymnáziu, to bylo v budově pod tehdejším Okresním národním výborem Příbram. Z té doby si […]