Střípky z gymnázia

3.A na výletě

,

Třída 3.A se minulé pondělí vypravila vlakem na pětidenní výlet do kempu na okraji Kdyně. Doprovod zajistili třídní učitel Karel Heřman s Janem Charvátem, kteří připravili program na každý den s výjimkou pátku, na který připadl návrat domů.

Hlavní náplní pobytu byla turistika – za zmínku stojí výlet po rozhlednách v okolí nebo okruh kolem Domažlic. Zajímavá byla návštěva klatovské historické lékárny, stejně jako prohlídka pamětní síně Jana Sladkého Koziny. Během rozchodů v Domažlicích a Klatovech bylo možné navštívit několik dalších míst, mezi něž patří klatovské katakomby nebo věže v obou z měst.

Tomu, že se výlet vydařil, přispělo i dobré počasí. Jediný déšť se studentům díky dobré organizaci přesunů téměř celý den vyhýbal. Celkově by se dal výlet nazvat příjemným a pohodovým započetím školního roku, které všem pomohlo začít zase fungovat ve třídním kolektivu po dlouhém čase stráveném doma.