Střípky z gymnázia

Za fyzikou mimo vyučování

,

V letošním školním roce mohou docházet žáci primy do fyzikálního kroužku, organizovaného školou v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Scházejí se dvakrát do měsíce na dvě hodiny. V průběhu kroužku se seznamují prostřednictvím Mgr. Karla Heřmana s jednoduchými fyzikálními principy, pokusy a hračkami. Nezůstávají jen v prostorách školy, ale zúčastňují se výstav nebo navštěvují různé technické památky jako například železniční most v Praze. Kroužek, který je pro ně zdarma, v současné době navštěvuje deset žáků.