Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje byl ve školním roce 2018/2019 organizován na naší škole fyzikální kroužek pro začínající zájemce o technické obory. Účastníky tohoto kroužku byli především žáci primy, zapojili se ale i zájemci ze ZŠ Jiráskovy sady. Zpravidla dvakrát za měsíc se scházelo 12 zájemců, kteří si chtěli rozšířit své vědomosti […]