Střípky z gymnázia

IKAP končí, roboti jedou dál

,

Po dvou letech končí projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Jeho podstatou byla podpora polytechnického vzdělávání studentů a prohlubování počítačových znalostí učitelů. A to právě prostřednictvím organizace kroužků zaměřujících se na exaktní vědy.

Jedním z nich byl i kroužek robotiky, ten vznikl na gymnáziu už před zavedením projektu IKAP a měl za sebou několik úspěchů. Celá podpora kroužku projektem IKAP spočívala především ve finanční podpoře, která umožnila pořízení dalších stavebnic, ze kterých studenti staví roboty a ty následně programují.

Stejně jako ostatní kroužky ani kroužek robotiky pod vedením Mgr. Václava Beneše s koncem IKAPu nekončí a bude se dále rozvíjet a podporovat studenty v používání logického myšlení, fyziky a matematiky.