Střípky z gymnázia

,

Třetí představení pražského Klubu mladého diváka se odehrálo 24. února v divadle ABC v Praze. Hra amerického dramatika Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších her 20. století. Hlavního hrdinu Willyho Lomana hraje Miloslav Donutil a jeho manželku slovenská herečka Zuzana Kronerová. Jedná se o příběh člověka, který přestože je pracovitý […]

Střípky z gymnázia

,

V letošním školním roce mohou docházet žáci primy do fyzikálního kroužku, organizovaného školou v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Scházejí se dvakrát do měsíce na dvě hodiny. V průběhu kroužku se seznamují prostřednictvím Mgr. Karla Heřmana s jednoduchými fyzikálními principy, pokusy a hračkami. Nezůstávají jen v prostorách školy, ale zúčastňují se výstav […]

Střípky z gymnázia

,

Na závěr 1. pololetí tohoto školního roku jely třídy 1.A a 1.B do Plzně navštívit Techmania Science Center a Planetárium Techmania. Techmania nabízí zábavné seznámení s vědou a technikou, objevování záhad fyziky, biologie, matematiky či chemie. Prohlídka byla individuální, každý se věnoval tomu, co ho zajímalo. Studenti mohli využít své telefony k vyplnění pracovních listů. […]

Střípky z gymnázia

,

Okresní kolo fyzikální olympiády se v pátek 24. ledna uskutečnilo na Gymnáziu Příbram. Konalo se ve dvou kategoriích: katogerie F pro 8. ročník a tercii a kategorie E pro 9. ročník a kvartu. Zúčastnila se gymnázia ze Sedlčan, Dobříše, Gymnázium Příbram a Základní škola Březové Hory Příbram. První místa obsadilo v kategorii F Gymnázium Sedlčany […]

Střípky z gymnázia

,

V novém kalendářním roce zhlédli studenti zapsaní v Klubu mladého diváka druhé divadelní představení – Harold a Maude, a to 28. ledna v Divadle na Vinohradech. Scénář napsal americký režisér a scenárista Colin Higgins. Na začátku děje vystoupí Harold, který je po smrti svého otce nešťastný. Nemůže najít nic, co by ho těšilo, a nepomáhá […]

Střípky z gymnázia

,

23. ledna se v Domě dětí a mládeže v Příbrami konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka, do kterého postoupily i dvě studentky Gymnázia Příbram. Olympiáda trvala od rána do 12 hodin. Celkem 10 účastníků bylo z obou příbramských gymnázií, z gymnázií ze Sedlčan a Dobříše a dále z OA a VOŠ Příbram. Účastníci psali […]

Střípky z gymnázia

,

Fyziklání je mezinárodní fyzikální soutěž pro studenty středních škol. Jejich úlohou je vyřešit co nejvíce příkladů spojených s fyzikou v limitu tří hodin. Soutěž probíhala 27. listopadu ve středu odpoledne i na Gymnáziu Příbram. Jedna série úloh se týkala například katastrofy v Černobylu. Studenti Gymnázia Příbram skončili v soutěži 7. v České republice a 22. […]

Střípky z gymnázia

,

Je to událost, které se říká Dny s GIS nebo také GIS Days. Zkratka GIS znamená Geografický informační systém a jeho uživatelé chtějí ukázat veřejnosti konkrétní aplikace, které jsou vytvořeny touto technologií. Pomáhá lépe porozumět všemu, co nás obklopuje a především vstřebává informace. Dny s GIS se každoročně pořádají na školách po celém světě, Gymnázium […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci oslav třiceti let od začátku sametové revoluce se i gymnázium připojilo k oslavám pádu komunistické strany, a to projektovým dnem, kdy si studenti mohli vybrat z více než dvaceti různě zaměřených workshopů. Ve čtvrtek 21. listopadu se v prvních čtyřech hodinách výuky gymnázium zaplnilo pamětníky, historiky a odborníky z ostatních oborů, aby studenty […]