Střípky z gymnázia

,

  Na kroužku robotiky se naučíte mnohé. Název samozřejmě mluví za vše, ale co si pod tím má člověk představit? Místnost plnou velmi mladých a pak o pár let starších kluků, kteří neustále chodí něco zjišťovat nebo měřit, hrají si s drobnými součástkami a pomocí programovacího prostředí řeší zadané úkoly. V rámci implementace krajského akčního […]

Střípky z gymnázia

,

Podpora výuky přírodovědných předmětů, zejména fyziky. To je cíl výuky fyziky, kterou v odborné učebně tohoto předmětu na gymnáziu absolvují žáci ZŠ 28. října, a to v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu. Pod vedením Mgr. Karla Heřmana a vyučujících fyziky ze základní školy tak mají tamější žáci možnost využívat techniku a pomůcky této nové […]

Střípky z gymnázia

,

Co je písková metoda, kolik stojí vyčistit litr vody nebo jak dlouho by měla Příbram co pít v případě blackoutu? I takové informace rozšířily obzory studentů, kteří navštěvuji páteční kroužek chemie, který škola organizuje  v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. V odpoledních hodinách začala exkurze v areálu příbramské úpravny vody ve společnosti […]

Střípky z gymnázia

,

Po úspěšném dokončení projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeský krajem byla škola přizvána jako partner do dalšího projektu, jehož příjemcem je Středočeský kraj. Projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje vychází z výzvy č. 02_16_034 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho realizace je naplánována na období od 1. 4. 2018 do 31. […]