Střípky z gymnázia

Jak se recykluje olovo?

,

Do příbramských Kovohutí na to, jak se zpracovává olověný odpad, se byli v pátek osmnáctého října podívat studenti gymnázia pod vedením Marie Hlaváčové.

V areálu Kovohutí Příbram si studenti prohlédli celý proces výroby olova z recyklovaného olověného odpadu, který Kovohutě získávají především ze starých autobaterií. Během prohlídky celého areálu se studenti dozvěděli, co všechno je třeba k tomu, aby mohlo být bezpečně zpracováno olovo z autobaterií a poté znovu používáno například, jako ochrana proti radiaci. O potřebě nepřetržitého provozu areálu se potom studenti sami přesvědčili, když byli svědky toho, jak v jedné z pecí zatuhlo olovo a pec musela být vyčištěna.

Exkurze proběhla v rámci chemického kroužku, který na gymnáziu běží už druhým rokem v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu.