Střípky z gymnázia

,

Neboli Ob(z)ory – akce pořádaná pro studenty třetích a čtvrtých ročníků, kteří tápou při výběru vysoké školy a svého budoucího vzdělání. V pondělí 26. září právě oni dostali příležitost dozvědět se o dalších možnostech, kudy se vydat. Myšlenka vzešla od studentek septimy, které si také vzaly na starost veškerou organizaci. Pod rukama Magdalény Studené, Lady […]

Střípky z gymnázia

,

Co je smyslem našeho života? Umírají dnešní lidé smířeně a naplněně, přestože své poslední roky života třeba tráví v nemoci, závislí na lécích a pod dozorem lékařů? Paliativní péče a smrt jako taková je v našem prostředí tak trochu tabu. Právě tato témata ale otevřelo pondělí 19. září. Žáci vyššího gymnázia z obou pracovišť měli ten den možnost […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 9. června se v hudebním sále konal projektový den pro studenty sekundy. Příbramské gymnázium navštívily dvě zástupkyně České filharmonie Olga Kovaříková a Monika Václová. Tématem celého dne byl skladatel Leoš Janáček a jedna z jeho skladeb, díky které mohli žáci proniknout do skladatelova života. Aby se jim ale podařilo zjistit, jak skladba končí, […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 6. června dorazili na gymnázium v rámci Dne s Antonínem Dvořákem Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Martin Kot a Martin Šulc, dva mladí, ale úspěšní akordeonisté. Ti si připravili program pro studenty tercie a kvarty, který se uskutečnil v hudebním sále. Žáci se od Martina Šulce dozvěděli spoustu informací z historie akordeonu – […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 5. května byl pro třídy tercii a kvartu připraven preventivní program, v rámci kterého tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Příbram Monika Schindlová žákům představila několik různých témat. Studenti byli obeznámeni s nejčastějšími trestnými činy mládeže na Příbramsku, tresty, které následují po spáchání takového činu, a hlavně s problematikou návykových látek, jejich nebezpečím […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 13. dubna čekal na studenty 1.A  a 1.C fyzikální projektový den na téma astronomie. První část projektu se nesla v praktickém duchu, žáci si pod dohledem Mgr. Karla Heřmana zkusili sestrojit vlastní raketu. Postavit ji úspěšně zvládli i méně zruční a nakonec si společně zasoutěžili v tom, komu raketa dolétne nejdále. Vítěz si […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 8. března žáci druhého ročníku a sexty obětovali dvě hodiny ze svého rozvrhu, aby se zamysleli nad svou budoucností a směru, kterým se chtějí ubírat. Programem je provedl Mgr. Miroslav Vosmik, který s nimi probral jak způsoby rozhodování, tak kritéria, podle jakých by si měli vysokou školu nebo budoucí povolání vybírat. Došlo také […]

Střípky z gymnázia

,

7. března se sekunda a prima zúčastnily preventivního programu se školním psychologem Petrem Vítkem. Cílem tohoto programu bylo seznámit studenty s prací psychologa a s problémy současné společnosti. Povídali si hlavně o psychohygieně -jak by se měla provádět a o tom, jak ji provádí sami studenti, jak zpracovávat informace o současném dění v České republice, […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 10. ledna zavítali na gymnázium Edita Vaníčková Makosová a Marek Toman v rámci jejich společného projektu Divadlo Čučka. Duo si svůj knižně divadelní program připravilo pro studenty kvarty, jakožto pro třídu s volitelným předmětem dramatické výchovy.  Na úvod kvartánům představili jednu z knížek Marka Tomana a žákům pověděli o vyprávění, první formě předávání […]

Střípky z gymnázia

,

Tuto otázku si pokládá snad každý student. Volba budoucího povolání, téma nepříliš diskutované nahlas, zato tolik omílané uvnitř nás samých. Poněvadž ptát bychom se měli hlavně sami sebe. Není však ojedinělé, že bychom neznali odpověď. Položme si další otázku. Koho se máme ptát, když nám samým zůstává odpověď skryta? V pátek 10. prosince se mimo […]