Střípky z gymnázia

,

Krev, nejcennější tekutina pro lidi. Ti, kteří ji z nějakého důvodu mají nedostatek, ji potřebují, ale kde ji vzít? Na tuto i další otázky odpovídal studentům tříčlenný tým Oblastní nemocnice Příbram v rámci projetu Hrdina je v každém z nás. Hlavní slovo většinu přednášky patřilo MUDr. Magdě Nohejlové, primářce hemotologicko-transfuzního oddělení. Ta studentům vysvětlila, kdy […]

Střípky z gymnázia

,

Na přelomu listopadu a prosince se studenti z pracoviště Balbínova účastnili dvou fyzikálně zaměřených přednášek. První z nich proběhla v úterý 29.11. a byla určena pro třídy 3.S a 1.C. Přednášel Ing. Jan Rataj, Ph.D., vedoucí Katedry jaderných reaktorů z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Studentům nejdříve představil základní fyzikální pojmy. Následně se […]

Střípky z gymnázia

,

Příležitostí studia v zahraničí se nám nabízí spousty. Mnohdy nám ale chybí základní praktické informace, třeba jaké programy můžeme využít, jak studium v dané zemi probíhá, kolik nám vlastně musí být let, abychom se některých projektů vůbec mohli zúčastnit, kdy se uzavírají přihlášky a podobně. Proto v pátek 25. listopadu navštívila Gymnázium Příbram Vlasta Michalcová […]

Střípky z gymnázia

,

Na konci září proběhl pro tercii a kvartu preventivní program Kam chceš dojít?, který se zabývá prevencí užívání drog u mladých lidí. Na to navázala další část projektu – několik odsouzených z věznice Bytíz se prostřednictvím dopisu se žáky podělilo o svůj životní příběh. Studenti při hodině občanské nauky napsali jednomu vězni několik otázek. S […]

Střípky z gymnázia

,

20. října se na detašovaném pracovišti Balbínova odehrála přednáška, jež byla uskutečněna za iniciativy jedné z žaček 4.S, Julií Šigutovou. Samotná akce probíhala interaktivní formou, při které se žáci mohli dozvědět mnoho podstatných a zajímavých informací, které mohou pomoct při nevšedních situacích. Julie projekt pojala velmi profesionálně, díky čemu se studenti mohli více do hloubky […]

Střípky z gymnázia

,

13., 14. a 15. října po celé Evropě probíhají Erasmus Days. Do aktivit, které oslavují evropskou spolupráci a mladé projekty, se zapojilo i  Gymnázium Příbram. Ve čtvrtek 13. 10. se zájemci z řad studentů sešli v hudebním sále, aby se dozvěděli něco o fungování Erasmu+ ve škole, jakým činnostem se v uplynulém období věnoval a […]

Střípky z gymnázia

,

Na konci září proběhly první dvě části preventivních programu Kam chceš dojít? Tento program pro tercii a kvartu se zabývá hlavně prevencí užívání drog u mladých lidí a organizuje ho Vězeňská služba České republiky. První část byla věnována přednášce o drogách a tomu jak se vyrábí, prodávají či jak vypadají. Jak se jim vyhnout, popřípadě […]

Střípky z gymnázia

,

Neboli Ob(z)ory – akce pořádaná pro studenty třetích a čtvrtých ročníků, kteří tápou při výběru vysoké školy a svého budoucího vzdělání. V pondělí 26. září právě oni dostali příležitost dozvědět se o dalších možnostech, kudy se vydat. Myšlenka vzešla od studentek septimy, které si také vzaly na starost veškerou organizaci. Pod rukama Magdalény Studené, Lady […]

Střípky z gymnázia

,

Co je smyslem našeho života? Umírají dnešní lidé smířeně a naplněně, přestože své poslední roky života třeba tráví v nemoci, závislí na lécích a pod dozorem lékařů? Paliativní péče a smrt jako taková je v našem prostředí tak trochu tabu. Právě tato témata ale otevřelo pondělí 19. září. Žáci vyššího gymnázia z obou pracovišť měli ten den možnost […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 9. června se v hudebním sále konal projektový den pro studenty sekundy. Příbramské gymnázium navštívily dvě zástupkyně České filharmonie Olga Kovaříková a Monika Václová. Tématem celého dne byl skladatel Leoš Janáček a jedna z jeho skladeb, díky které mohli žáci proniknout do skladatelova života. Aby se jim ale podařilo zjistit, jak skladba končí, […]