Střípky z gymnázia

,

Jako každý rok se i letos uskutečnilo prozatím školní kolo dějepisné olympiády. To proběhlo v úterý 6. prosince. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první kategorie byla pro nižší gymnázium a druhá kategorie pro vyšší gymnázium a čtyřleté gymnázium. Téma pro pro obě kategorie bylo stejné – komunismus a totalitní režim v ČSR, respektive období mezi […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 5. září vyrazili studenti kvarty a žáci 2.S od plaveckého bazénu z Příbrami autobusem na Šumavu do obce Nové Hutě. Zde strávili hezké chvíle po následujících pět dní. Už v tento den po příjezdu do hotelu Kodrea studenty čekal pestrý program s lektorkami z organizace Magdaléna. Pro následující den, tedy úterý, si lektorky […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 29. června po dvouroční pauze způsobené epidemií koronaviru kvarta opět předvedla vystoupení, které nacvičila v letošním roce pod vedením Bc. Zdeňka Melína. Zároveň se při této příležitosti žáci kvarty rozloučili se svými vyučujícími a nižším gymnáziem. Kvarta letos sehrála vystoupení hned třikrát. Poprvé a podruhé pro studenty a pedagogy gymnázia a potřetí večer […]

Střípky z gymnázia

,

23. března se konalo republikové kolo astronomické olympiády kategorie AB. Do tohoto kola postoupil David Bálek (septima) a umístil se na 2. pozici. Postupuje tedy do celosvětového kola. Krajské kolo astronomické olympiády pro kategorii EF se konalo od loňského prosince do letošního března. Na 9. místě skončil Štěpán Švagr, na 7. místě Matěj Hora a […]

Střípky z gymnázia

,

10. května se studenti po dvouměsíční pauze opět vypravili do Rudolfina. Tentokrát pod vedením Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Elišky Chovancové. Do Prahy jeli autobusem, vystoupili na Kampě a odtud šli přes Karlův most do monumentálního Rudolfina. Tento koncert se nesl v duši Houslového koncertu Antonína Dvořáka. Koncert zahrála Česká studentská filharmonie. Programem provázeli opět […]

Střípky z gymnázia

,

23. března navštívila skupina studentů semináře regionální geografie v čele s paní učitelkou Pavelkovou festival Jeden svět. Ten se koná od 21. března do 4. dubna po celé České republice. První film, který studenti zhlédli, se jmenuje Buď můj hlas. Týká se fyzického násilí na ženách v Íránu. Druhý film s názvem Mé dětství, má […]

Střípky z gymnázia

,

Závislosti – téma pro tercii, která se 12. listopadu zúčastnila primárně preventivního programu, zprostředkovaného metodičkou rizikového chování Mgr. Marií Hlaváčovou. Program vedla lektorka z organizace ACET ČR. Tato organizace v České republice působí už od 90. let minulého století. Původně přednášela o nemoci AIDS. Za vznikem organizace stojí nynější ředitel Mgr. František Krampota. V dvouhodinovém […]