Střípky z gymnázia

Jak řešit trestný čin a to, co přijde po něm?

,

To byla jedna z otázek, nad kterou se zamýšleli studenti semináře Psychologie každodennosti ve středu 1. listopadu. V tento den se totiž konala beseda s Kateřinou Bábíčkovou, vedoucí příbramského střediska probační a mediační péče. Tato státní organizace provádí jak dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, tak nad jeho výkonem alternativních trestů (domácí vězení, veřejně prospěšné práce). Sleduje také jeho chování a vede k řádnému životu. V neposlední řadě zprostředkovává mediaci, tedy mimosoudní řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.

Studenti se dozvěděli, jaký je konkrétní postup po provedení trestného činu a jaké jsou možnosti alternativních trestů. Zamysleli se nad jejich podstatou a právní stránkou a také nad právy oběti a zákony, které vymezují, v jakých případech je trest vhodný. Došlo samozřejmě i na psychologickou stránku věci. Jak může být mediace přínosná a v jakých případech? Jak se řeší případy s drogově závislými a jak jim úředníci pomáhají? Právě takové dotazy s odbornicí probrali.