Střípky z gymnázia

Shakespearovi padouši z pohledu Martina Hilského

,

Přední český překladatel, profesor anglické literatury a výborný znalec děl Williama Shakespeara Martin Hilský, zavítal do prostor hudebního sálu Gymnázia Příbram již potřetí. Přednáška, která proběhla 26. dubna od 10 hodin, nesla název Geneze zla aneb Shakespearovi padouši.

Tentokrát se Martin Hilský napříč shakespearovskou tvorbou rozhovořil o tyranech, krutovládcích, vrazích, podvodnících a padouších, kteří se v dílech Williama Shakespeara hojně vyskytují. Besedu se podařilo zprostředkovat paní profesorce Kuchyňkové a zúčastnili se jí členové projektu Connecting Classrooms i další zájemci.

Na úvod hovořil pan profesor Hilský o Shakespearových záporných postavách obecně. Vysvětlil jejich společné rysy, historické souvislosti a další spojitosti. Dalším bodem přednášky byl rozbor jednotlivých postav. Velice podrobně nahlédl na děj tragédie Titus Andronicus a jejího stejnojmenného hlavního představitele, římského generála Tita Andronica, mstícího se za hrůzné činy, které byly spáchány jeho dceři. Z historických her byl zmíněn například Richard III. a jeho touha po královském trůnu, pro kterou byl ochoten jít přes mrtvoly. Rozebrány dále byly hry Bouře nebo Král Lear. Na závěr přednášky byl prostor i na dotazy, kterého studenti rádi využili.

Martin Hilský znovu odhalil své skvělé znalosti v oblasti Williama Shakespeara a nadšení, s jakým přednášel, dokázal přenést i na přítomné diváky. Někteří z nich navíc získali po ukončení přednášky jeho autogram.

Barbora Blahnová

Přednáška prof. Martina Hilského očima PaedDr. Hany Kuchyňkové:

Dne 26. dubna se na Gymnáziu Příbram v rámci projektu Connecting Classrooms pod záštitou Britské rady uskutečnila přednáška prof. Martina Hilského na téma „Geneze zla – Shakespearovi padouši“. Profesor Hilský, výrazná překladatelská individualita, výsostný překladatel Shakespearova díla, nositel řady prestižních ocenění, patří k celosvětově nejvýznamnějším interpretům Shakespearova díla. Obrovský zájem o přednášku z řad studentů i učitelů zaznamenala již 11. dubna školní síť, na kterou se od 17 hodin mohli začít zájemci o přednášku registrovat. Ukázalo se, jak moc pro nás stále představuje svět umělecké literatury, nakolik inspirativní zůstává pro naše životy přítomnost vynikajících osobností, můžeme-li sledovat jejich výsostnou cestu k sobě a k tomu, co člověka přesahuje. Účastníci přednášky mohli podlehnout podmanivě dramatickému a noblesně kultivovanému projevu přednášejícího a nechat se vtáhnout do příběhu postav. Mezi posluchači ožil svébytný geoduchovní prostor staré Anglie skrze Shakespearovy postavy jako metafory obecně lidského údělu volby mezi dobrem a zlem.

Úvod přednášky byl věnován hledání společných jmenovatelů početné galerie Shakespearových padouchů. Jedná se o postavy zastoupené prakticky ve všech autorových dílech, nejčastěji však v tragédiích a historických hrách. Jako postava univerzální se vyskytuje v nejrůznějších prostředích a společenských vrstvách a nabývá různých podob a modifikací. Analýza postav ukázala zřetelnou autorskou tendenci spojovat zlo s mužskými protagonisty. Profesor Hilský s humornou nadsázkou konstatoval, že ani v jazyce českém neexistuje ekvivalent slova padouch v ženském rodě, tedy padouška, padouchyně, padoušnice… V rámci typologie shakespearovských postav se profesor Hilský zaměřil na podobu padoucha jako ďábla v lidské podobě a prototyp padoucha politického, rafinovaného manipulátora- machiavelistu, snažícího se o zpětnou legitimitu svého zločinu. Vlastní přednáška se soustředila zejména na interpretaci postavy Aarona z jedné z nejkrvavějších Shakespearových tragédií „Titus Andronicus“ a na postavu Richarda III. ze stejnojmenné historické hry a ze hry „ Jindřich VI.“ Titán zla Richard III. považuje své padoušství za osudově předurčené, i přesto se nakonec probouzí jeho svědomí. V závěru přednášky profesor Hilský uvedl, že ani v Shakespearových hrách by zlo nemohlo zvítězit bez svých pomahačů. Vinu a odpovědnost nesou svým způsobem všichni. Bez jejich mlčení by ani Richard III., ani další nositelé zla neměli šanci. Poslední slova přednášky byla věnována citaci přísloví z talmudu: „ Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic.“ Zlo pak nabývá podob nekontrolovatelného monstra a lhostejnost se stává postmoderní apokalypsou.

Účastníci přednášky měli možnost v profesoru Hilském odhalit osobitého vykladače tajemných hlubin lidské duše s geniálním darem naslouchat Shakespearově době, vyprávět příběhy jeho postav a dosahovat jejich nových aktualizací. S objevováním fascinujících světů Shakespearových postav se mu daří vdechovat tvar všemu „rozmazanému“, v němž se ztratily kontury dobra a zla, obrozovat současný svět vyprázdněných pojmů a vzdorovat možné zkáze mravních hodnot. Stali jsme se svědky toho, že přidá-li se k hlubokému prožitku vyprávěného i vnitřní okouzlení z citace veršů, stane se cosi velkého. Děkujeme, pane profesore!

 

PaedDr. Hana Kuchyňková, koordinátorka projektu Connecting Classrooms