Střípky z gymnázia

Překladatel Shakespeara besedoval se žáky

,

Překladatel všech her Williama Shakespeara, nositel Řádu britského impéria, profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity a držitel několika literárních ocenění. Toto všechno představuje jeden jediný člověk, pan profesor Martin Hilský, jenž ve čtvrtek 12. listopadu 2009 poctil žáky Gymnázia Příbram svou návštěvou a besedou s nimi. Akci zorganizoval projekt Dreams and Teams pod záštitou Britské rady.

O její symbolické zahájení se postarali žáci kvinty, kteří zahráli krátké představení inspirované Shakespearovými hrami a sonety. V první části besedy profesor Hilský vyprávěl o vzniku shakespearovského divadla v Anglii v šestnáctém století, o jeho oblibě u lidí všech vrstev a také o požáru v roce 1613, při němž shořely všechny originály her tohoto dramatika.

Poté dostali žáci příležitost pokládat panu Hilskému dotazy. Zodpověděl například otázku, jak se k překladům dostal a kdy s nimi začal či co říká na dohady o autentičnosti Shakespearových děl.

Následovala asi nejočekávanější část besedy, přednes sonetů za klavírního doprovodu pana Daniela Dobiáše.

Na závěr besedy pan profesor ještě žákům a učitelům podepsal knihu sonetů ve vlastním překladu. Beseda byla velmi vydařená, o čemž svědčil mohutný aplaus po jejím skončení a vzdání holdu povstáním všech zúčastněných.