Střípky z gymnázia

Otevřené dveře podruhé

,

Podruhé ve školním roce se návštěvníkům otevřely dveře Gymnázia Příbram v sobotu 18. ledna. Do školy v tento den zavítala více než stovka návštěvníků: malí i velcí, mladší i starší – od žáků prvního stupně základních škol se zájmem o osmileté studium přes deváťáky, kteří zvažují, na jakou školu se dále vydat, až po absolventy, rodiče i jiné zájemce o dění na gymnáziu z řad veřejnosti. Po prostorách školy je během dopoledne prováděli především současní studenti.

Po celé škole byla rozmístěna asi dvacítka stanovišť zaměřených na vyučované předměty, projekty i zájmové kroužky, které Gymnázium Příbram nabízí. Zájemci tak nahlédli do jazykových učeben, učeben zaměřených na přírodní vědy, do hudebního sálu i výtvarného ateliéru. Navštívili také zázemí školní televize, knihovnu, učebnu dějepisu, společenských věd a informatiky. Navíc si pro ně studenti připravili prezentaci projektu Erasmus+.