Střípky z gymnázia

Otevřené dveře podruhé

,

14. ledna proběhl druhý den otevřených dveří. Uchazeči o studium a jejich rodiče měli možnost si buď samostatně, nebo v doprovodů studentů, členů redakce GymTV, projít školu zezdola až nahoru. V každé odborné učebně na ně čekal vyučující, který jim svůj předmět krátce představil. Zatímco prosincový den otevřených dveří pomocí různých aktivit přibližoval žákům, jak se dané předměty vyučují, druhý byl spíše o seznamování s možnostmi, které škola nebo předmět nabízí. Například jazykové certifikáty, různé sportovní akce jak pro studenty vyššího, tak nižšího gymnázia, nebo zeměpisné projekty a programy jako Erasmus+ a DofE. Návštěvníci se podívali i na pracoviště Balbínova, kde se seznámili s možnostmi studia a rozšířenou výukou cizích jazyků.

Příští návštěva uchazečů o studium bude až v dubnu, a to u přijímacích zkoušek. Při nich jim přejeme mnoho štěstí.