Střípky z gymnázia

,

6. června proběhla v hudebním sále gymnázia závěrečná prezentace celoročního projektu Příběhy našich sousedů. Během tohoto projektu skupina studentů zpracuje příběh pamětníka a výsledkem je pak zvuková, nebo video nahrávka a prezentace, kterou studenti ke konci roku představí. Letošní slavnostní prezentace začala proslovem ředitele Hornického muzea PaedDr. Josefa Velfla a koordinátorky projektu v Příbrami Magdalény […]

Střípky z gymnázia

,

Na konci května se tercie vypravila vlakem na zeměpisně-dějepisný kurz do Řevnic, pod dozorem třídní učitelky Lenky Pavelkové a Hany Sedláčkové. Nejen že měli ideální ubytování, ale pár desítek metrů od chatek protékala řeka Berounka, do které se žáci za přítomnosti pěkného počasí chodili koupat. Taky se hodila strategická poloha Řevnic, odkud měli v blízkosti […]

Střípky z gymnázia

,

Projekt Příběhy našich sousedů není jen o vyhledání pamětníka a zpracování jeho příběhu. Představuje také řadu zajímavých akcí, které studentům usnadní práci při tvorbě reportáže a umožní jim lépe proniknout do doby, v jaké jejich pamětník vyrůstal, studoval a pracoval. Jako jedna z těchto akcí byla pro letošní terciány připravena návštěva Státního okresního archivu Příbram. […]

Střípky z gymnázia

,

Jako každým rokem i letos se konala fyzikální olympiáda. Z příbramského gymnázia v ní letos soutěžil jen jeden student, ale ten se umístil na prvním místě. V kategorii F, tedy 8. ročník a tercie, zabodoval již zmiňovaný gymnazista Martin Tomek. Následovali Michal Čelichovský a po něm Ondřej Lupísek, oba z Gymnázia Dobříš. V kategorii E, […]

Střípky z gymnázia

,

14. ledna proběhl druhý den otevřených dveří. Uchazeči o studium a jejich rodiče měli možnost si buď samostatně, nebo v doprovodů studentů, členů redakce GymTV, projít školu zezdola až nahoru. V každé odborné učebně na ně čekal vyučující, který jim svůj předmět krátce představil. Zatímco prosincový den otevřených dveří pomocí různých aktivit přibližoval žákům, jak […]

Střípky z gymnázia

,

V prosinci minulého roku proběhlo školní kolo olympiády v němčině. Soutěž byla pro dvě kategorie, z nichž po prvním, poslechovém kole postoupilo do ústního kola vždy pět lidí. Ve druhém kole si studenti vylosovali téma, na které pak měli mluvit. V první kategorii, tedy tercie a kvarta, měli soutěžící například témata Mein Tagesplan (můj denní […]

Střípky z gymnázia

,

Na konci září proběhly první dvě části preventivních programu Kam chceš dojít? Tento program pro tercii a kvartu se zabývá hlavně prevencí užívání drog u mladých lidí a organizuje ho Vězeňská služba České republiky. První část byla věnována přednášce o drogách a tomu jak se vyrábí, prodávají či jak vypadají. Jak se jim vyhnout, popřípadě […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 9. června se v hudebním sále konal projektový den pro studenty sekundy. Příbramské gymnázium navštívily dvě zástupkyně České filharmonie Olga Kovaříková a Monika Václová. Tématem celého dne byl skladatel Leoš Janáček a jedna z jeho skladeb, díky které mohli žáci proniknout do skladatelova života. Aby se jim ale podařilo zjistit, jak skladba končí, […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 1. června měli žáci nižšího gymnázia možnost místo výuky oslavit den dětí. Místo jedné vyučovací hodiny se sešli na školní zahradě. Tam pro ně byly připravené různé aktivity jako házení podkovou a střílení z luku a kuše. Také si mohli vyzkoušet různé dobové doplňky a obleky. Celou akci organizovali pan školník Alexandr Čep […]