Střípky z gymnázia

,

14. ledna proběhl druhý den otevřených dveří. Uchazeči o studium a jejich rodiče měli možnost si buď samostatně, nebo v doprovodů studentů, členů redakce GymTV, projít školu zezdola až nahoru. V každé odborné učebně na ně čekal vyučující, který jim svůj předmět krátce představil. Zatímco prosincový den otevřených dveří pomocí různých aktivit přibližoval žákům, jak […]

Střípky z gymnázia

,

V prosinci minulého roku proběhlo školní kolo olympiády v němčině. Soutěž byla pro dvě kategorie, z nichž po prvním, poslechovém kole postoupilo do ústního kola vždy pět lidí. Ve druhém kole si studenti vylosovali téma, na které pak měli mluvit. V první kategorii, tedy tercie a kvarta, měli soutěžící například témata Mein Tagesplan (můj denní […]

Střípky z gymnázia

,

Na konci září proběhly první dvě části preventivních programu Kam chceš dojít? Tento program pro tercii a kvartu se zabývá hlavně prevencí užívání drog u mladých lidí a organizuje ho Vězeňská služba České republiky. První část byla věnována přednášce o drogách a tomu jak se vyrábí, prodávají či jak vypadají. Jak se jim vyhnout, popřípadě […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 9. června se v hudebním sále konal projektový den pro studenty sekundy. Příbramské gymnázium navštívily dvě zástupkyně České filharmonie Olga Kovaříková a Monika Václová. Tématem celého dne byl skladatel Leoš Janáček a jedna z jeho skladeb, díky které mohli žáci proniknout do skladatelova života. Aby se jim ale podařilo zjistit, jak skladba končí, […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 1. června měli žáci nižšího gymnázia možnost místo výuky oslavit den dětí. Místo jedné vyučovací hodiny se sešli na školní zahradě. Tam pro ně byly připravené různé aktivity jako házení podkovou a střílení z luku a kuše. Také si mohli vyzkoušet různé dobové doplňky a obleky. Celou akci organizovali pan školník Alexandr Čep […]

Střípky z gymnázia

,

2. května byli studenti 2.A, 2.B, 2.C, sexty a sekundy v rámci předmětu biologie na výletě v zoologické zahradě v pražské Troji. Jejich úkolem bylo pozorovat zvířata a jejich chování. K vidění byla velká zvířata jako lední medvědi, sloni a žirafy, ale také menší živočichové jako ptáci, brouci a pavouci. Žáci také měli pořizovat snímky, […]

Střípky z gymnázia

,

19. dubna se v budově Střední průmyslové školy v Příbrami uskutečnila soutěž ve stolním tenisu. Utkalo se v ní pět družstev: Střední průmyslová škola Příbram, Gymnázium Příbram, Střední odborné učiliště Dubno a dvě Střední zdravotnické školy v Příbrami. Studenti Gymnaázia Příbram obsadili druhé místo, konkrétně: Tomáš Hejhal, Patrik Müller a Ondřej Kadeřábek. Gratulujeme všem vítězům […]

Střípky z gymnázia

,

7. března se sekunda a prima zúčastnily preventivního programu se školním psychologem Petrem Vítkem. Cílem tohoto programu bylo seznámit studenty s prací psychologa a s problémy současné společnosti. Povídali si hlavně o psychohygieně -jak by se měla provádět a o tom, jak ji provádí sami studenti, jak zpracovávat informace o současném dění v České republice, […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti sekundy měli v rámci vyučování anglického jazyka jako dobrovolný úkol vyfotit “iluzi“. Procvičili si u toho nejen angličtinu, ale i fotografické umění a práci se vzdálenostmi. Další hodinu žáci popisovali fotky v angličtině, čímž si procvičili předložky (před, za, v pozadí, vedle atd…). Níže se můžete podívat na některá jejich díla.