Střípky z gymnázia

Druhý den otevřených dveří: škola přivítala budoucí i bývalé studenty

,

Uchazeči o studium, rodiče i bývalí studenti navštívili mezi osmou a dvanáctou hodinou druhý den otevřených dveří v tomto školním roce. Pro veřejnost byly zpřístupněny všechny učebny. Nechyběla ani návštěva redakce a studia školní televize GymTV, školního klubu, jídelny, knihovny a dalších míst. Zájemci o studium se mohli dozvědět více o výuce a chodu školy od učitelů, kteří se pohybovali po škole. V biologické laboratoři byly například připraveny mikroskopy a lupy s preparáty, ve fyzice různé přístroje a v chemii i drobné pokusy. Někteří návštěvníci také zavzpomínali na svá studentská léta. Pro veřejnost byly ve všech sedmnácti odborných učebnách připraveny pomůcky a učebnice, se kterými studenti pracují během výuky. V jazykových učebnách byly k vidění učebnice a časopisy. Do školy zavítala i početná skupina někdejších absolventů, kteří strávili část dne v družném rozhovoru se svými někdejšími pedagogy. Všem návštěvníkům Gymnázium Příbram děkuje za jejich zájem a příjemné dopoledne s nimi strávené.