Střípky z gymnázia

Den otevřených dveří: Škola v lesku

,

Den otevřených dveří je každý rok dlouho dopředu očekávanou akcí, na kterou se připravuje velká část pedagogů, ale i bezpočet studentů gymnázia. Společně se snaží o to, aby programy v jednotlivých učebnách přilákaly co nejvíce zájemců a představily jim všechny možnosti, které gymnázium nabízí. A jelikož aktivit provozovaných na gymnáziu je obrovské množství, ať už v rámci povinných předmětů nebo mimo školní vyučování, byl program i letošního dne otevřených dveří, pořádaného 2. prosince, opravdu bohatý.

Samozřejmostí byly ukázky v učebnách přírodních věd. Chemická laboratoř nabídla různé pokusy, zatímco v učebně biologie probíhaly mimo jiné pitvy. Fyzikální pokusy pak demonstrovali studenti semináře z fyziky. V učebně zeměpisu byli uchazeči zapojování o něco aktivněji, když si mohli vyplnit různé zeměpisné kvízy.

Tím ovšem program týkající se povinných předmětů zdaleka nekončil. Jako každý rok se učitelé spolu se studenty snažili seznámit návštěvníky s krásou toho kterého cizího jazyka. Angličtina se ozývala v učebnách jak v žákovských prezentacích, tak i formou divadelního představení, nacvičeném žáky nižšího gymnázia. Německý jazyk byl představován formou ukázek výuky a v učebně francouzského jazyka si prezentující získávali srdce návštěvníků mimo jiné i přes chuťové buňky. Chybět samozřejmě nemohla ani učebna představující ruštinu.

Mezi atraktivní workshopy určitě patřil ten věnující se dramatické výchově či workshop představující aktivity kroužku robotiky. Různé výtvarné techniky si návštěvníci mohli vyzkoušet přímo ve výtvarném ateliéru.

A protože život na gymnáziu netvoří zdaleka jen povinné školní osnovy, byly připraveny i prezentace různých projektů, do kterých se žáci mohou zapojit. Byly mezi nimi mimo jiné Erasmus+, výměnný projekt s anglickou školou KES nebo program DofE. Z mimoškolních aktivit a kroužků pak byla představena školní televize GymTV, v hudebním sále se rozléhaly tóny školního orchestru a zpěv sólistek i třídy 2.A a jako už tradičně čekala na příchozí i atraktivní podívaná v prostoru tělocvičen.

Nejrůznějších dílen a prezentací byl opravdu bezpočet a tak věříme, že si mezi nimi každý zájemce najde něco svého. Den otevřených dveří na gymnáziu tím ovšem nekončí. V 17 hodin se bude konat informační schůzka s rodiči zájemců.