Střípky z gymnázia

Noviny druháků tentokrát i o zvířatech

,

Studenti druhého ročníku se v rámci českého jazyka a slohové výuky věnují publicistickému stylu a závěrečným výstupem je pak tvorba vlastních novin, kde skrz zadané publicistické útvary (zpráva, oznámení, analytický článek, recenze, reportáž, fejeton, interview, inzerce, zábava) žáci zpracovávají různá témata. 2.A se letos věnovala chovu zvířat, a tak vzniklo zajímavé čtení o psech, kočkách, koních, hospodářských zvířatech, drobném zvířectvu, okrasném ptactvu a exotických plazech. Hodnotila se nejen jazyková stránka článků, ale i grafická úprava tiskovin. 2.C pak pod vedením Mgr. Václavy Reissmüllerové vytvářela klasickou variantu novin, jejichž cílem bylo informovat o dění ve škole či dalších oblastech života jako např. kultuře apod. Ostatně kvalitu jednotlivých vydání může čtenář posoudit sám.

Pozn. red.: Pro zobrazení jednotlivých novin klikněte na náhled. Prohlédnout si můžete také tematické noviny z let 2022, 2021, 2020.