Střípky z gymnázia

,

Po sedmi letech dochází k obměně organizačního týmu výměnného programu mezi dolnosaským gymnáziem I. K. Gymnasium v Lachendorfu a příbramským Gymnáziem Legionářů 402. Paní Simone Dannenfeld, jež stála na samém počátku spolupráce v roce 2013, se po patnáctiletém působení na gymnáziu od 1. 9. 2022 stává opatkou ženského evangelického kláštera ve Wienhausenu (Dolní Sasko). Jedná […]

Střípky z gymnázia

,

21. 4. se v majestátní secesní budově kladenského gymnázia konalo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Našimi želízky v ohni byli vítězové únorového okresního kola, za nižší kategorii kvartán Ondra Žifčik a za vyšší kategorii sextán Petr Švarc. Soutěžící se nejprve museli popasovat s náročným poslechem, poté následovala ústní část.  Organizátoři letos studenty nešetřili a připravili pro ně […]

Střípky z gymnázia

,

Tak jako se velká část komunikace mezi kamarády a rodinou v době největšího lockdownu zcela přesunula do online prostředí, rozhodli se také organizátoři výměnných projektů spojit se alespoň přes počítačové obrazovky. Studenti Gymnázia Příbram se každoročně setkávají se svými protějšky z partnerského Gymnázia Immanuela Kanta Lachendorf v Dolním Sasku. Až doposud se jednalo o výměnný program, kdy […]

Střípky z gymnázia

,

Napište noviny. To byl úkol, který dostali studenti 3.B a 3.C. S jakým tématem, pro jaké čtenáře a o čem, to už bylo čistě na jejich rozhodnutí. Noviny měly obsahovat základní publicistické útvary, jako je zpráva, analytický článek, reportáž, interview, recenze, fejeton apod. Studenti si tedy sami sestavili redakce, zvolili název novin, domluvili se, kdo […]

Střípky z gymnázia

,

V polovině února se někteří studenti 4. ročníků rozhodli otestovat své znalosti z němčiny. Pozvali jsme tedy na naši školu už popáté garantku mezinárodních zkoušek ÖSD z jazykové školy Eufrat, požádali jsme pana zástupce, aby vypnul zvonění a rozeběhl se známý jazykový kolotoč. Poslech, čtení textu s porozuměním, psaní, mluvení. Studenti poté netrpělivě očekávali výsledky […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 7. prosince proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce ve dvou kategoriích. V kategorii II.A pro základní školy a nižší gymnázia zvítězil Stanislav Kamenický a 2. místo obsadila Irena Brodníčková, oba ze třídy kvarta. V kategorii III.A pro střední školy překvapil a na 1. místě se umístil Michal Dvořák z kvinty, 2. místo patří […]

Střípky z gymnázia

,

Konec minulého a začátek tohoto týdne byl ve znamení němčiny. V pátek 4. 12. využili mnozí němčináři možnost napsat si zkušební testy k jazykovému certifikátu ÖSD. Skupinka 25 studentů si v průběhu dopoledne trénovala poslech, čtení s porozuměním a následně i písemný projev. Výsledky testů by měly být známy do Vánoc, konkrétní bodové ohodnocení se studenti […]

Střípky z gymnázia

,

Dlouhé tři měsíce čekalo našich šest studentů na vyhodnocení testů z němčiny, které skládali už 17. února. Výsledky musely být pečlivě překontrolovány a potvrzeny ve Vídni rakouským jazykovým zkušebním centrem a teprve poté byly oznámeny. Z mezinárodně uznávaného certifikátu s celoživotní platností se mohou radovat Jana Bursíková, Antonín Schejbal, Magda Divišová, Filip Holinger, Tereza Kadeřábková a Josef Kocík. […]

Střípky z gymnázia

,

Změřit síly v němčině se rozhodli ti nejlepší němčináři  9. prosince.  Všechny účastníky školního kola olympiády v německém jazyce čekal poslech a poté čtení s porozuměním. Na základě získaných bodů postoupilo 7 nejúspěšnějších do užšího výběru. V ústní zkoušce museli studenti prokázat schopnost hovořit na dané téma a popsat obrázek. Všichni prokázali velmi dobrou znalost německého jazyka, přestože je […]

Střípky z gymnázia

,

Němčina je mateřský jazyk 88 milionů občanů, našich sousedů, uvádí se, že zhruba 8000 německých a rakouských firem nabízí 125 000 pracovních míst pro kvalifikované zaměstnance se znalostí němčiny. Nejenom tyto důvody vedly němčinářky (Karasovou, Reissmüllerovou, Šmolíkovou) našeho gymnázia k tomu, aby se seznámily s jazykovou animací v rámci projektu Němčina nekouše. Program si klade za cíl […]