Střípky z gymnázia

,

Studenti druhého ročníku se v rámci českého jazyka a slohové výuky věnují publicistickému stylu a závěrečným výstupem je pak tvorba vlastních novin, kde skrz zadané publicistické útvary (zpráva, oznámení, analytický článek, recenze, reportáž, fejeton, interview, inzerce, zábava) žáci zpracovávají různá témata. 2.A se letos věnovala chovu zvířat, a tak vzniklo zajímavé čtení o psech, kočkách, […]

Střípky z gymnázia

,

Ve dnech 14. – 16. listopadu se na pracovišti Legionářů opět uskuteční tradiční projekt Samet na školách, dosud známý pod názvem Festival svobody. Studenti tercie, kvarty a celého vyššího gymnázia tak dostanou možnost absolvovat celou řadu přednášek, besed a workshopů ať už v prezenční, nebo online formě, a to vše v rámci vyučovacích hodin. Pro […]

Střípky z gymnázia

,

Tradiční projekt druhých ročníků se v letošním roce podařilo dokončit v rámci publicistiky studentům 2.C a sexty. V každé třídě pracovalo celkem šest týmů, kdy si jejich členové zodpovědně rozdělili své role, aby dva měsíce usilovné práce zakončili výtiskem svého originálu. Společným tématem jednotlivých novin byla tentokrát historie a zpracování různých publicistických žánrů (zpráva, oznámení, […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 23. 6. byla osmička studentů gymnázia pozvána na 1. ročník šachového utkání, jehož pořadatelství se zhostila příbramská průmyslovka a p. Milan Janota. Na osmi šachovnicích se každý gymnazista utkal s každým z vybraných studentů průmyslové školy, a i když bylo k vidění celkem 64 zajímavých zápasů, celkové skóre nakonec hovořilo jasně ve prospěch […]

Střípky z gymnázia

,

Dadaismus, literární a výtvarný směr velmi populární na sklonku 1. světové války i počátkem 20. let, se vyznačoval volnými asociacemi, spontánností a hrou se slovy. Proto si studenti 2.C a sexty v rámci výuky literatury vyzkoušeli jeden z tradičních způsobů vytváření moderní poezie, kdy rozstříhali několik novinových titulků, aby je následně skládali do nových, mnohdy […]

Střípky z gymnázia

,

Současným maturantům ze 4.A se podařilo po dvou letech dokončit projekt třídních novin, který byl zadán ve 2. pololetí 2019/2020, jenže kvůli opakované distanční výuce se termín realizace neustále posouval. Nakonec však redakční týmy výtisky svých novin, které se opíraly o jednotné téma „Život na gymnáziu“, zvládly, a připravily tak velmi zajímavé čtení. Jednou z […]