Střípky z gymnázia

Máchovým krajem na kole

,

Na přelomu května a června se třídy 5.S a 3.D zúčastnily sportovního kurzu, který se stal hlavní zkouškou jejich tělesné kondice. Zároveň ve stejné lokalitě probíhal zeměpisně-biologický kurz tříd 4.S a 2.D.

Kurz se uskutečnil v malebné oblasti Máchova kraje, kde se žáci seznámili s pískovcovými skalami chráněné krajinné oblasti Kokořínska. Ubytováni byli přímo u Máchova jezera, které svádělo k osvěžení v teplém letním počasí, jež vydrželo po celý kurz.

Krásná krajina vybízela k mnoha různým sportovním aktivitám, zejména cyklistice. Ta se stala hlavní náplní kurzu. Na kole studenti navštívili okolní hrady Bezděz, Houska a Kokořín. Na kánoích si také vyzkoušeli sjezd „divoké“ řeky Ploučnice, průjezd a především dojezd její průrvou nedopadl pro všechny dobře, dokonce i jedna učitelská posádka skončila pod vodou. Další aktivitou byla práce s GPS pod vedením učitele Libora Valíčka, kdy žáci hledali schovaná místa pouze podle souřadnic.

Večer byl věnován nejčastěji koupání a míčovým hrám, a to hlavně volejbalu. Tady sehrál důležitou roli pan učitel Petr Pahorecký, který ukázal žákům, jak se tento sport má hrát. Nechyběl ani oblíbený orientační běh, kterého se kromě žáků zúčastnili i další přítomní učitelé Zdeňka Křesinová a Michal Slačík. Poslední večer byl věnován společnému táboráku, kde žáci společně zhodnotili proběhlý kurz a ukázali své hudební dovednosti.

Co říci na závěr? Sportovní kurz krásně uzavírá školní rok 2022/23 a zároveň je pro letošní třeťáky rozloučením se společnými vícedenními výlety. Pro nemalou část žáků se stal velkou výzvou jejich tělesné zdatnosti. Tento kurz také přispěl k upevnění přátelských vztahů obou tříd a umožnil jak učitelům, tak i žákům se poznat jinak než ve školních lavicích.