Střípky z gymnázia

Sportovní kurz vydařený

,

V termínu 9. – 13.5. 2011 absolvovalo 89 studentů 3. ročníků a septimy sportovní kurz v Horním Poříčí u Strakonic. Kurz proběhl bez problémů a až na drobné odřeniny bez vážnějších zranění. Počasí nám přálo, až na čtvrteční odpolední déšť bylo stále slunečno.

V rámci kurzu absolvovali studenti výuku řadu tradičních i netradičních sportovních odvětví: vodní turistiku, střelbu ze vzduchové pistole, topografii a orientaci v přírodě + systém GPS, tenis, týmové a dobrodružné hry v přírodě, softbal a cyklistiku. V osobním volnu měli studenti možnost věnovat se i dalším sportům: aerobic – zumba, kopaná, basketbal, stolní tenis, střelba z luku a další. Součástí kurzu bylo i odpoledne věnované soutěžím a turnajům. Program pro studenty připravovali a na sportovním kurzu je vedli tito kantoři: Lenka Blažková, Alena Vrátná, Vladislava Karlová, Světlana Hlaváčová, Lenka Pavelková, Lucie Albrechtová, Tereza Krobová, Bedřich Roth, Božetěch Burda a Petr Vocílka.

Doufám, že se kurz všem líbil, alespoň za kantory musím konstatovat, že jsme byli s našimi studenty spokojeni.

Mgr. Petr Vocílka