Střípky z gymnázia

Ekoolympionici sedmí

,

Ekologická olympiáda se od soutěží, kam naši studenti pravidelně vyráží, liší hned v několika aspektech. Soutěží se ve tříčlenných týmech, celá akce trvá dva dny a ověří tak mnohem více znalostí a schopností.

Letos se této výzvy chopili Ema Albrechtová z kvarty a studenti oktávy Anna Čámská a Filip Holinger. Do vlašimského ekocentra, kde se olympiáda konala, se vydali už ve čtvrtek 18. září večer s panem Vocílkou, který každý rok
vybírá ty, co se akce zúčastní, dohlíží na jejich přípravu a na soutěž je doprovází.

Hned v pátek ráno začínala první praktická zkouška. Jelikož téma celé soutěže se letos neslo v duchu geologie, mapovali studenti horniny v okolí Vlašimi. Navíc museli připravit quest, putování po Vlašimi za odměnou. Svůj projekt pak následně prezentovali před porotou. Během deseti minut museli představit svůj návrh a čelit dotazům porotců. Důraz byl kladen hlavně na to, aby se soutěžící střídali v komentování plakátu, kde byly shrnuty nejdůležitější informace, a samozřejmě na nápaditost, správnost a kvalitu zpracování.

Následoval písemný test, který obsahoval otázky nejen z geologie, ale ze všech oblastí ekologie a aktuálního dění v oblasti ochrany přírody. Pak už se tým našeho gymnázia přesunul na poznávačku, která je tradičně jednou z obtížnějších částí soutěže. Nejen, že se soutěžící musí orientovat v rostlinách a živočiších, ale součástí je i určování nerostů a hornin. Kromě toho nestačí poznat živočichy na obrázku, nutné je znát i jejich hlasy, protože část poznávačky je v audio formě.

Teprve poté si mohli soutěžící vydechnout, večer je čekala už jen přednáška, tentokrát o dole na zlato v Roudném.

Druhý den se konala druhá praktická zkouška, při které nezáleží na vědomostech, ale na šikovnosti a zručnosti. Letos si z ní studenti kromě zkušenosti odnesli i něco navíc – rýžovalo se totiž zlato. Tři zlatá zrníčka se zamíchala do půllitrového kelímku s hlínou, každý tým obdržel rýžovací pánev a tři tyto kelímky, každý pro jednoho soutěžícího. Odborník na rýžování zlata všem ukázal správný postup a pak záleželo už jen na tom, jak rychle a s jakými ztrátami který tým své zlato získá. Tím byly všechny úkoly splněny a čekalo se už jen na vyhlášení výsledků.

Naše gymnázium skončilo na sedmém místě z jedenácti, což je oproti posledním rokům zlepšení. První místo získal tým z Benešova. Hlavní ovšem je, že si studenti odnesli kromě nových známých také cenné zkušenosti, které se jim budou hodit, i kdyby se ekologii v budoucnu nevěnovali. Třeba i u maturity nebo v příštích ročnících soutěže. Kromě toho měli možnost prohlédnout si paraZOO, která je součástí ekocentra, a vidět tak naživo například rysa ostrovida, což se jen tak někomu nepoštěstí.