Střípky z gymnázia

Gymnazisté se mohou zapojit do nových kroužků

,

Na gymnáziu se nově otevírají tyto kroužky a projekty, do kterých hledáme nadšené studenty. Dva z nich jsou koncipovány jako napodobení prostředí rodilých mluvčí: tj. angličtina bude jediným dorozumívacím prostředkem a bude tak nástrojem, nikoli výstupem, ostatních činností. Jedině tak totiž přejde „do krve“, a stane se součástí zážitku, způsobu myšlení a tvořivé činnosti. Zbývající dva jsou možné vést (částečně) v AJ, ale není to podmínkou: Yoga, a potom projekt zaštítěný organizací Člověk v tísni Kdo jiný. Bližší informace na synkova@gympb.cz.

Discussion Club based on Ted Talks – Ideas Worth Spreading

Chceš se naučit sebevědomě vyjadřovat, prezentovat své názory, umět diskutovat a zároveň se obohacovat v tvůrčím prostředí? Pro ty, kteří jsou otevřeni “myšlenkám, které stojí zato šířit”. Pro ty, kteří vidí dovednosti 21. století v kritickém myšlení, kreativním přístupu k životu, a neustálé touze se zlepšovat. Vyjdi z davu: Nauč se obhájit svůj názor, nauč se vystupovat, nauč se odvaze vystoupit z komfortní zóny.

Ted Talks jsou zábavné a obohacující presentace lidí, kteří “mají co říct”, jsou profesionálové s dlouhou zkušeností, či prošli životní změnou a chtějí předat tuto zkušenost dál. Podle zájmu studentů zabrousíme do různých odvětví: hudba, architektura, osobnostní rozvoj, psychologie, objevy, atd.) a budeme diskutovat, argumentovat, naučíme se psychologii presentace. Hlavně ale budeme “obecenstvo” autentických vystoupení a zároveň autory vlastních vystoupení.  

English Theatre Atelier

Pro ty, kteří jsou tvořiví, přemýšliví, kteří cítí, že mají chuť a potenciál proniknout hlouběji do angličtiny jako jazyka literatury, ale zároveň jako nástroje k sebevyjádření. Nebo pro ty, kteří tento potenciál v sobě teprve objeví. Umění improvizace je osvobozující – ne vše musí být naučeno a dáno. Sebedůvěra vystavěná na získaných schopnostech a dovednostech je obohacující.

V tomto ateliéru se bude kombinovat divadlo, literatura, výtvarno, hudebno…každý si může najít své. Angličtina je tak uměleckým nástrojem, prostředkem tvorby, nápadů, improvizace, života postav. Projekt Divadelního ateliéru v AJ má za účel propojit obě mozkové hemisféry (obvykle se dává důraz pouze na levou hemisféru), a napodobit tak prostředí rodilých mluvčí. Textovou a filmovou podobu hry – muzikálu si nejprve shlédneme, nastudujeme, načteme. Původní text si upravíme, či přepíšeme. “Co by se stalo, kdyby postava X reagovala, nebo konala jinak?” “Jakým životem si asi postava X prošla před tímto časem?” Budeme postavy tvořit, přetvářet, naučíme se nebát improvizace.

V případě zájmu je zde možné kurz rozšířit o výrobu kostýmů, masek, kulis, choreografie a hudebního doprovodu, vše samozřejmě v AJ.

Yoga (in English?)

Jóga znamená jednotu těla, mysli a duše. Učí nás, že nejsme oběti okolností a okolí, ale můžeme se vnitřně přenastavit tak, abychom dosahovali svých cílů v harmonii s naší podstatou.

Kombinace Vinyasa jógy a taneční jógy, kde jednotlivé asány jsou propojeny do “proudu” dechu, na podkladě relaxační hudby, doplněné technikami “mindfulness”, relaxačních technik. Kurz pracuje s hrubým tělem /posílení svalů, protažení, uvolnění fascií, korekcí držení těla) a jemným tělem (relaxační techniky, techniky zvládání stresu, apod.) Doplněno o poznatky biomechaniky a aplikované anatomie. Podle zájmu studentů možno vést v AJ.

Kdo jiný? – mezinárodní humanitární projekt organizovaný Člověkem v tísni
3-5 studentů, období říjen 2021-leden 2022

Máš pocit, že okolí nemůžeš změnit? Že spousta nápadů zapadne, protože jsou nerealizovatelné? Jeden Svět a tento projekt je tady proto, aby ukázal, že studentské skupiny mohou změnu uskutečnit – pokud mají podporu a vedení. A zároveň, aby dodal sebevědomí studentům k realizaci cílů.

V tomto projektu si studenti sami určí náplň a cíl (ve smyslu zlepšení svého okolí) a Člověk v tísni poskytuje mentoring, workshopy (jak zogranizovat projekt, naplánovat, rozdělit si úlohy, jaké jsou etapy a prostředky k dosažení cíle, jak jednat s organizacemi) a minigranty. Součástí jsou webináře a metodická podpora organizace. Odměnou (kromě dosaženého cíle) je účast studentů na filmovém festivalu Jeden Svět se zajištěným programem. Osvojení si znalostí a zkušeností s organizací projektu, seběvědomým vystupováním, a týmovou prací se jistě hodí každému. Více na: https://www.jsns.cz/projekty/kdo-jiny