Střípky z gymnázia

,

Na gymnáziu se nově otevírají tyto kroužky a projekty, do kterých hledáme nadšené studenty. Dva z nich jsou koncipovány jako napodobení prostředí rodilých mluvčí: tj. angličtina bude jediným dorozumívacím prostředkem a bude tak nástrojem, nikoli výstupem, ostatních činností. Jedině tak totiž přejde „do krve“, a stane se součástí zážitku, způsobu myšlení a tvořivé činnosti. Zbývající […]