Střípky z gymnázia

,

S koncem tříletého anglického projektu Eurovisions si na 28. 6. 2022 připravila skupina Erasmus+ tvůrčí projektový den, který byl zaměřený na produktový tisk, aktivity s využitím virtuální reality a tvorbu videomappingu. Jako první krok si zúčastnění žáci v počítačové učebně ICT2 vyrobili vlastní návrhy na potisk tašek. Následoval přesun do učebny výtvarné výchovy, kde na […]

Střípky z gymnázia

,

Dvouletý projekt evropské spolupráce UR a part of US – Ty jsi naše součást, který byl v minulém školním roce ukončen, sklízí další úspěchy. Na konci měsíce září 2020 Dům zahraničních spolupráce v  Praze ocenil projekt evropskou Pečetí kvality (Quality Label) pro mimořádně zdařilé projekty v etwinningovém prostředí. Toto prostředí je platformou EU pro projekty […]

Střípky z gymnázia

,

„UR a part of US II– Ty jsi naše součást II“ je pracovní název pro mezinárodní spolupráci Gymnázia Příbram s evropskými partnery z Německa, Polska, Itálie a Norska. Erasmus+ ve školním roce 2018-19 pokračuje v řetězovém psaní příběhů o budoucnosti mladých lidí ve svých regionech. Přípravná fáze k sepsání druhého příběhu začala nácvikem kreativního psaní v každé škole. Předlohou […]

Střípky z gymnázia

,

Před několika dny se vrátila delegace z projektové schůzky Erasmus +, která proběhla v italském Carcare.  Za Gymnázium Příbram se schůzky zúčastnily paní ředitelka Mgr. Iva Kadeřábková a učitelky Mgr. Hana Štufková a Mgr. Lenka Pavelková. Na projektu „Think Globally“ spolupracují s partnery z Německa, Polska, Norska a Itálie již třetím rokem. Místem jednání se ve dnech 16. – […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci tříleté spolupráce na projektu „Think Globally: European regions creatively meeting challenges of our time“ (Mysli globálně: evropské regiony kreativně čelí výzvám naší doby) uspořádal tým Erasmus+ projektové setkání učitelů na Gymnáziu Příbram. Schůzky se zúčastnilo 13 učitelů a 4 ředitelé z partnerských zemí Německa, Norska, Itálie a Polska. Přípravu celé akce měli na starost za […]

Střípky z gymnázia

,

Po měsíčním shromažďování  podkladů pro tvorbu svého prvního výstupu se sešla skupina Comenius v odpoledních hodinách 19. 11. v jedné z počítačových pracoven Gymnázia Příbram. Jednotlivé pracovní skupiny si rozdaly přidělené tablety, kam pomocí aplikace ORUXmaps ukládaly nasbíraný fotografický materiál. Poté studenti pod vedením Martina Štrose z Akademie geoinformačních dovedností začali zpracovávat informace z tabletů. K tomu využili speciální […]

Střípky z gymnázia

,

Druhý den podzimních prázdnin (29. 10. 2014) podnikl tým projektu Comenius výpravu do podhradí Karlštejna, aby si studenti i učitelé otestovali zábavně-naučnou hru pod vedením Martina Štrose z Akademie geoinformačních dovedností. Školní tablety posloužily k nahrání aplikace, pomocí které jednotlivé týmy testovaly svůj odhad, zeměpisné, dějepisné a přírodopisné znalosti. Aplikace přiřazovala během cesty na hrad body za […]

Střípky z gymnázia

,

Erasmus+ je novým programem EU na období 2014-20. Hlavní priority programu v oblasti školství a vzdělávání vychází z potřeb podporovat kvalifikovanost a zaměstnanost v rámci EU. Projekty strategického partnerství Comenius jsou ideální příležitostí pro mládež, jak se zapojit do práce na zajímavých projektech, zdokonalovat se v komunikaci v cizích jazycích, poznávat život v různých evropských […]

Střípky z gymnázia

,

Už je to tak! Studentky Gymnázia Příbram Julie Sýkorová (4.C) a Veronika Skoupá (kvinta) vystoupily na republikovém finále konverzační soutěže v ruském jazyce na příčky nejvyšší. Do pražského centra NIDV, kde se finále 15. dubna konalo, přijeli krajští vítězové z celé české republiky. Naše finalistky zastupovaly Středočeský kraj, jako vítězky ve svých kategoriích SŠI a […]

Střípky z gymnázia

,

Desetičlenná skupina projektu Comenius pod vedením svých učitelů Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Bedřicha Rotha vycestovala na konci března do partnerské školy v Itálii. Studenti a učitelé Licea scientifico Orazzio Grassi v Savoně zorganizovali schůzku pro všechny partnerské školy (Německo, Norsko, Polsko, Česká republika, Itálie) od 27. 3. do 4. 4. 2014. Hlavním úkolem schůzky […]