Střípky z gymnázia

Učitelé a ředitelé na projektové schůzce Erasmus+ v Ligurii

,

Před několika dny se vrátila delegace z projektové schůzky Erasmus +, která proběhla v italském Carcare.  Za Gymnázium Příbram se schůzky zúčastnily paní ředitelka Mgr. Iva Kadeřábková a učitelky Mgr. Hana Štufková a Mgr. Lenka Pavelková. Na projektu „Think Globally“ spolupracují s partnery z Německa, Polska, Norska a Itálie již třetím rokem.

Místem jednání se ve dnech 16. – 21. 10. 2016 stala historická budova Licea Calasanzia ze 17. století. Projektovou schůzku zahájila italská koordinátorka Paola Cuneo spolu s ředitelem školy a starostou města Carcare. Pro učitele následovala prohlídka areálu školy vedená studenty E+. Ředitelé pobesedovali se svým italským kolegou o organizaci a chodu školy.

Během pobytu v Carcare proběhly tři pracovní schůzky E+ vedené koordinátorkou projektu Gittou Kleen z Německa. Na první schůzce polská delegace představila program jarní konference, která proběhne od 17. 3. do 24. 3. 2017. Dále se diskutovalo o spolupráci studentů během roku a o náplni práce národních a mezinárodních skupin. Jedním z hlavních úkolů je přimět studenty komunikovat v angličtině. K tomu poslouží úvodní mini-projekty vytvářené na e-twinningovém portálu. Dále se studenti zaměří na vytváření  fiktivního města budoucnosti, do kterého vyberou dva objekty. Vytvoří jejich makety doplněné anglickým  popisem. Tyto objekty přivezou  na jaře do Polska.  Druhá pracovní schůzka byla věnována práci na portálu e-twinning. Učitelé byli proškoleni italskou kolegyní  Brunou Giacosou, jak vytvářet společné videokonference. Jednu fiktivní konferenci a chat si přítomní vyzkoušeli v týmové práci ve dvou IT učebnách. Třetí pracovní schůzka byla věnována přípravě nového projektu. Tým učitelů rozpracoval hlavní téma projektu, jeho cíle, metodiku a možné výstupy. Gitta Kleen rovněž informovala o možnostech dalšího vzdělávání učitelů z prostředků EU.

Nedílnou součástí každé schůzky je doprovodný program, který byl velice pěkně a důmyslně poskládaný. Městečko Milessimo představilo osobu Napoleona Bonaparte, který zde pobýval během svého vojenského tažení. Návštěva  místního archeologického muzea byla spojena s výkladem studentů Licea Calasanzia, kteří  pomáhají  odkrývat historii v údolí řeky Bormidy. Učitelé také zavítali do muzea  historických kol ve městě Cosseria, kde byl jejich průvodcem a milým společníkem bývalý italský reprezentant  v cyklokrosu Luciano Berruti. Dalším zajímavým místem byla rodinná farma  ve městě Beinette. Součástí této farmy je bioplynová stanice, která slouží k výrobě elektrické energie. V městečku Albenga byla předvedena výroba a zpracování oliv v místním mlýně. Nejkrásnějším zážitkem byla návštěva hradu ve vinařské oblasti Grinzane Cavour a prohlídka rodinného vinařství.  Při návratu si česká delegace prošla centrum Milána a poté se vrátila do České republiky.