Střípky z gymnázia

S navigační hrou kolem Karlštejna

,

Druhý den podzimních prázdnin (29. 10. 2014) podnikl tým projektu Comenius výpravu do podhradí Karlštejna, aby si studenti i učitelé otestovali zábavně-naučnou hru pod vedením Martina Štrose z Akademie geoinformačních dovedností. Školní tablety posloužily k nahrání aplikace, pomocí které jednotlivé týmy testovaly svůj odhad, zeměpisné, dějepisné a přírodopisné znalosti. Aplikace přiřazovala během cesty na hrad body za odpovědi. Důležitou roli hrály tři věci: náročnost otázky, využití nápovědy ke splnění úkolu a postřeh.

Hned před vlakovým nádražím v Karlštejně si studenti vyhledali svoji pozici na mapě pomocí GPS a po příchodu do osady Karlštejn zjišťovali, jak dlouhou vzdálenost ušli. Výchozím bodem hry se stal válečný bunkr poblíž obchodů se suvenýry a konečným místem pro vyhodnocení celé hry bylo nádvoří hradu. Jednotlivé skupiny se nadšeně pustily do plnění úkolů a sbírání bodů. Pokud nastal nějaký technický problém, tvůrce hry Martin jim osvětlil, jak jej překonat a pokračovat zdárně dál.    Po necelé hodině se všichni sešli v cílovém bodě na nádvoří hradu a začalo vyhodnocování hry. Na závěr dostali slovo studenti, aby zhodnotili klady a zápory celé navigační hry.

Kolem 17. hodiny tým Comenia dorazil zpět na příbramské vlakové nádraží, kde akce skončila. I tak se dá strávit jedno prázdninové odpoledne – hravou formou a na čerstvém vzduchu.