Střípky z gymnázia

Počítače vydaly svědectví

,

Po měsíčním shromažďování  podkladů pro tvorbu svého prvního výstupu se sešla skupina Comenius v odpoledních hodinách 19. 11. v jedné z počítačových pracoven Gymnázia Příbram.

Jednotlivé pracovní skupiny si rozdaly přidělené tablety, kam pomocí aplikace ORUXmaps ukládaly nasbíraný fotografický materiál. Poté studenti pod vedením Martina Štrose z Akademie geoinformačních dovedností začali zpracovávat informace z tabletů. K tomu využili speciální počítačový program a mapu Příbrami. Skupina, která si vybrala téma Příbramská zákoutí, která volají po změně, začala umisťovat do mapy fotografie zmapovaných míst a přidávat k nim zjištěné informace z internetu. Pozadu nezůstala ani skupina, která se věnovala problematice Možnosti třídění odpadu v našem městě. Mapa vytvořená z jejich záznamů ukázala, které části našeho města jsou  již k třídění odpadu připravené, a zároveň poukázala na místa, kde by se kontejnery k třídění odpadu mohly ještě rozmístit. Na konci dvouhodinového workshopu byl dán studentům úkol: navrhnout, jak přetvořit nehezká zákoutí Příbrami a jak efektivněji třídit odpad.

Všechny zjištěné informace budou zpřístupněny na stránkách Gymnázia Příbram, poskytnuty vedení města Příbram a navíc přeloženy do angličtiny. V anglické verzi budou prezentovány na jaře v Norsku.